Vyšlo nové číslo Museum Factum

Ačkoli toto číslo našeho časopisu vznikalo v druhé polovině června, kdy nás zasáhla tropická vedra a mysl autorů se již jistě obracela k rozehřátým mořským plážím či putování po horách, jeho obsah je bohatý a pozoruhodně pestrý. Však posuďte sami.

V rubrice Zveme vás, najdete pozvánky na sedm chystaných, nebo již zahájených výstav a dalších akcí. Mimo jiné je zde i pozvání do nového projektu našeho muzea realizovaného za finanční podpory Statutárního města Jihlava, a sice do kurzu Akademie třetího věku.

V rubrice Udělali jsme, najdete ohlédnutí za akcemi Muzejní a galerijní noc, či Den Země. Dále zde najdete informaci o zapojení muzea do edukačních programů a obnovení tzv. Projektových dnů pořádaných našimi archeology. Zoologové vzpomenou na svoji účast na nedávné kulturně vědecké mezinárodní akci, kterou uspořádal Dům umění v Brně v 200. výročí narození G. Mendela a ředitel muzea připomene, že naše muzeum vydalo česko-ukrajinskou knihu bajek a pohádek pro děti, a to za finanční podpory Kraje Vysočina a Statutárního města Jihlava.

Také rubrika Bádáme je bohatá, a to jak na historické a archeologické, tak i na přírodovědné příspěvky. Jako vždy je nejpestřejší rubrika Různé. Zde bych upozornil zejména na informaci o chystaných muzejních příměstských táborech, povídání o historii spodního prádla a strojů na výrobu zmrzliny, a také zde najdete rozhovor s kurátorem zoologických sbírek, který v čase vydání tohoto čísla dosáhne sedmdesáti let.

Pavel Bezděčka

Museum Factum 2/2022