Vyšlo nové číslo našeho čtvrtletníku Museum Factum

Na začátku dubna vyšlo letošní první číslo našeho muzejního čtvrtletníku Museum Factum, které vydáváme již od roku 2010. Autory příspěvků v časopisu jsou pracovníci Muzea Vysočiny Jihlava. Představují sbírkotvornou, vědeckou i prezentační práci muzejníků populární formou, zároveň informují o chystaných výstavách, přednáškách a akcích.

V novém čísle naleznete informace o expozicích archeologického oddělení plánovaných na tento rok, nabídku aktuálních výstav, představení nových edukačních programů zaměřených na astronomii. Dále se seznámíte s novým sbírkovým předmětem získaným do muzejní sbírky – karbidovou (acetylenovou) lampou, následuje výčet publikační činnosti muzejních pracovníků a připomenutí osobnosti Karla Starého, přírodovědce, pedagoga a spisovatele z Vysočiny. Dozvíte se po čem šlapeme v mázhausu jihlavského muzea a zajímavostmi z oblasti fauny a flory přispěli i naši přírodovědci. Blahopřání k významnému životnímu jubileu míří do Telče k doc. PhDr. Evě Melmukové. Nesmíme opomenout ani zásadní únorovou událost – sfouknutou střechu na expoziční budově.

Přejeme hezké počtení…

Museum Factum 1/2022

Dana Oberreiterová, 10. dubna 2022