Vyšlo nové MUSEUM FACTUM

V prvním letošním čísle Museum Factum najdete 25 příspěvků od 13 autorů, vesměs zaměstnanců muzea. Ačkoli jsou od začátku roku naše výstavní budovy muzea zavřené v důsledku rekonstrukcí expozic, v rubrice Zveme vás, najdete hned sedm příspěvků, což je důkazem naší činorodosti i mimo hlavní budovy, a to v Telči, Třebíči, na Roštějně či v muzejní kavárně. V rubrice Představujeme najdete jen jeden příspěvek týkající se zajímavého exponátu, jehož vynálezce na přelomu 19. a 20. století významně změnil obchodní svět.

Obsáhlá je tentokrát i rubrika Udělali jsme, která obsahuje hned sedm příspěvků. Najdete zde vyhlášení výsledků prvního ročníku dětské výtvarné soutěže Malý ateliér, také informaci o zbrusu nové dlouhodobé výstavě (řekl bych expozice) Křehká krása v naší nové pobočce v Telči, nebo třeba informace o průběhu naší Muzejní akademie dříve nazývané Akademie třetího věku.

V rubrice Bádáme jsou hned čtyři příspěvky informující o archeologických nálezech u Hrotovic, dále o tom, že naše muzeum získalo významný vědecko-výzkumný grant týkající se starých důlních děl na Vysočině a také dva zoologické příspěvky, a to o jedinečném nálezu vzácného lumka či o prezentaci výsledků „mravenčího“ bádání na konferenci v Brně.

Nu a rubrika Různé nabídne opět velmi různorodý obsah. Dočtete se o detektivním pátrání po původu jednoho obrazu z Roštejna, také o tom, co se děje uvnitř našich uzavřených budov, najdete zde i dva botanické příspěvky. Dozvíte se o jedinečném, ale opomíjeném malíři z České Bělé a uveden je i přehled publikační činnosti zaměstnanců muzea za rok 2022. Nejvíce aktuálním je pak příspěvek o nečekaném nálezu náhrobního kamene ve zdivu muzea, a co se v nápisech na něm podařilo rozkrýt.

Museum Factum 1/202

 Pavel Bezděčka