Výtvarníci z Vysočiny – výstava otevřena

V úterý 5. září 2023 se v Telči, v pobočce Muzea Vysočiny Jihlava (ul. Špitální), uskutečnila vernisáž kolektivní výstavy členů Spolku výtvarných umělců Vysočiny s názvem Výtvarníci z Vysočiny. Obrazy, kresby, fotografie, sochy a plastiky zde vystavuje 16 členů spolku, z nichž se vernisáže zúčastnilo 12. Výstavu uvedl a zahájil kurátor výstavy a předseda Spolku výtvarných umělců Vysočiny Pavel Bezděčka, který přivítal i dva čestné hosty – starostu Telče pana Vladimíra Brtníka a náměstka hejtmana Kraje Vysočina pana Romana Fabeše. Průvodní slovo k vernisáži měl Pavel Toman, místopředseda spolku. Na vernisáž se dostavilo okolo padesáti návštěvníků a atmosféra, i díky perfektnímu počasí, byla skvělá a přátelská. Výstava bude přístupná do neděle 8. října 2023.

Pavel Bezděčka

(Foto RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.)