výzkumná témata

Konkrétní vědecká a výzkumná činnost odborných pracovníků muzea je v souladu s jejich pracovním zařazením a s jejich specializací. Výzkum se zaměřuje na vědy přírodní (botanika, zoologie, geologie), archeologii, historii a pomocné vědy historické. Důležité je též hledisko regionální – výzkumné aktivity probíhají především v rámci Kraje Vysočina, tj. Českomoravské vrchoviny s případnými přesahy do okolních krajů – regionů. V posledních letech nabývá na významu též přeshraniční spolupráce se sousedními regiony Rakouska.

věda a výzkum v Muzeu Vysočiny Jihlava