výzkumná témata

archeologie

Hlavní náplní výzkumné práce archeologického oddělení je provádění záchranných archeologických výzkumů na stavbách s předpokladem narušení nebo ničení archeologických situací a nálezů. Působnost oddělení se vztahuje na celý Kraj Vysočina, ale hlavní oblastí zájmu je Jihlavsko a Třebíčsko. Vzhledem k rozsahu archeologických prací v regionu spolupracuje oddělení s řadou institucí i jednotlivců – specialistů na dílčí soubory nálezů. Mezi hlavní partnery při realizaci terénních výzkumů patří Archaia Brno, pracoviště Jihlava, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, Muzeum Vysočiny Třebíč a Pueblo – archeologická společnost. Další dílčí výzkumná činnost je dle odborného zaměření muzejních archeologů orientována na keramiku a koženou a textilní produkci v archeologických nálezech.
Byla rovněž vybudována archeologická laboratoř pro ošetření a konzervaci keramických, dřevěných, kovových, kostěných a kamenných artefaktů. Zvláště v oblasti konzervace objemnějších dřevěných archeologických nálezů dosahujeme značných úspěchů.
Výsledky výzkumů jsou prezentovány na konferencích, v odborných časopisech i v knižních publikacích. Pracovníci archeologického oddělení jsou hlavními garanty organizace mezinárodní montanistické konference Stříbrná Jihlava.

výběr z realizovaných vědecko-výzkumných projektů

  • Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví (2018–2022) – projekt NAKI II.
  • Areál těžby stříbra ze 13. století – Havírna (2018–2019) – projekt AV ČR a krajů.
  • Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku (2013–2016) – projekt NAKI.
  • Internetová encyklopedie dějin Brna, Modul Jihlava (IEDB CZ.1.07/2.4.00/12.0053) (2010–2013).
  • Konzervace dřeva z archeologických nálezů – projekt AV ČR a archeologického oddělení muzea.