výzkumná témata

historie

Historická a etnografická výzkumná témata jsou zpracovávána pracovníky společensko-vědného oddělení. Spolupracují přitom s dalšími institucemi v regionu i s těmi s celostátní působností. Nejužší spolupráce dlouhodobě trvá s Moravským zemským archivem – Státním okresním archivem v Jihlavě a dále s Regionální pracovištěm lidové kultury, které funguje v rámci Muzea Vysočiny Třebíč.
Vzhledem k další specializaci pracovníků jsou výzkumy orientovány např. na betlémy, lidové stavby, lidovou stravu, sklářství, dějiny řemesel nebo na dokumentaci působení antifašistů, pracovníků odboje a osob postižených okupací za druhé světové války v regionu. Další výzkumná činnost se zaměřuje i na samotné sbírkové fondy, které jsou v gesci společensko-vědného oddělení.
Výsledky výzkumů jsou prezentovány na konferencích, v odborných časopisech i v knižních publikacích.

výběr z realizovaných vědecko-výzkumných projektů

  • Kampanologické památky Vysočiny (2018–dosud), projekt NAKI II.
  • Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou – projekt ve spolupráci s ÚTAM AV ČR.
  • Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku (2013–2016) – projekt NAKI.
  • Celostátní projekt – Podpora tradiční lidové kultury – kategorie A – projekt podpořen Ministerstvem kultury ČR.
  • Záchranný výzkum lidové architektury na okrese Jihlava, specifikum bývalého jihlavského jazykového ostrova – projekt podpořen Ministerstvem kultury ČR.