Workshop na „Štamberku“

Ve čtvrtek 21. července 2022 se konal na zřícenině hradu Šternberka, lidově zvaného Štamberk, workshop pro širokou veřejnost. V rámci projektu ATCZ185 – Regionem Renesance proti proudu času – Interreg V-A Rakousko Česká Republika na hradě od roku 2020 provádí Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., zjišťovací archeologický výzkum. Projekt má na starosti manažer Geoparku Vysočina Jan Švaříček v rámci aktivit spolku obcí Mikroregion Telčsko se sídlem v Telči na náměstí Zachariáše z Hradce č. 4.

Workshop jsme pojali jako komentovanou prohlídku samotné hradní zříceniny i blízkého okolí, kde se dochovaly pozůstatky po rozsáhlém hospodářském zázemí hradu. Historií objektu, který podle archeologických dokladů vznikal na přelomu 13. a 14. století, nás provedl archeolog NPÚ v Telči Stanislav Vohryzek. Archeologickou část komentovali David Zimola a Milan Vokáč. Během tří výzkumných sezón v letech 2020–2022 jsme zkoumali celkem dvanáct sond, jež poskytly tisíce předmětů především středověkého stáří, uložených v depozitáři MVJ v celkem osmnácti krabicích od banánů.

Archeologický výzkum Štamberka navazoval na výzkumy Josefa Bláhy v 60. letech 20. století a potvrdil jeho násilný zánik v průběhu první poloviny 15. století, v době husitských válek, které politicky destabilizovaly celý region jihozápadní Moravy.

Mgr. David Zimola

Foto: Mgr. Pavel Macků (NPÚ, ú. o. p. v Telči)