Workshop Zvony na Vysočině

V úterý 8. listopadu 2022 uspořádalo Muzeum Vysočiny Jihlava workshop nazvaný Zvony na Vysočině, který byl jedním z řady výstupů několikaletého výzkumného a dokumentačního projektu realizovaného jihlavským muzeem a Národním památkovým ústavem. Rozsáhlý projekt financovalo Ministerstvo kultury ČR v rámci programu NAKI II.

Přednášející představili výsledky projektu a diskutovali se zájemci o zkušenostech, nových zjištěních a moderních metodách dokumentace kampanologických památek. Mezi 34 účastníky setkání byli zejména odborníci z řad památkářů, historiků, ale třebas i zvoníci a lidé zajímající se o zvony a vše, co s nimi souvisí. Akce se zúčastnili rovněž majitelé či provozovatelé našich předních zvonařských dílen, z nichž některé se díky již několikagenerační práci v oblasti zvonařství staly legendami ve svém oboru.

Po jednání se uskutečnila exkurze, při níž měli zájemci možnost prohlédnout si největší jihlavský zvon zvaný lidově Zuzana, který odlil roku 1563 mistr Brikcí z Cimperka, a také dva hodinové cimbály, z nichž jeden je nejstarší dochovanou zvonařskou památkou z dílny zakladatele jihlavského zvonařství Georga Gleixnera z roku 1564.

PhDr. Radim Gonda, Ph.D.