Pavel Bezděčka

kurátor zoologických sbírek

tel.: 567 573 894

bezdecka@mvji.cz