Pavla Lajtkepová, DiS.

grafik, restaurátor, nyní mateřská dovolená