RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.

vedoucí přírodovědného oddělení, zoolog

tel.: 567 573 894

bezdeckova@mvji.cz