Zmizelá Třebíč: Archeologie a dějiny města

Ve čtvrtek 15. září bude v třebíčském předzámčí slavnostně otevřena nová stálá expozice archeologických nálezů z Karlova náměstí. Tato akce se týkala i našeho muzea, protože archeologické výzkumy na Karlově nám. prováděl tým pod vedením našeho archeologa Mgr. Aleše Hocha, Ph.D. A i nová stálá expozice, na které se podíleli i další kolegové z jihlavského muzea, je výstupem archeologického bádání na hlavním třebíčském náměstí.

Archeologický výzkum na Karlově náměstí otevřel všem zájemcům o dějiny Třebíče pomyslné okno do dávné minulosti. Během dvaceti měsíců výkopových prací došlo k objevu mnoha zajímavých situací, které mění pohled nejen na historii města, ale doplňují důležité střípky do mozaiky o podobě krajiny a životě člověka ve středověku. Převážná část zkoumaných situací totiž spadá do širokého časového rozmezí 12. až 15. století. Nálezy z 12. století nám ilustrují nejstarší podobu osídlení, které se postupně vyvíjelo až do fáze jeho řízeného zániku a založení nového města v poslední třetině 13. století. Od této chvíle dostává historické jádro Třebíče svůj nezaměnitelný půdorys, kterému vévodí právě rozhlehlé Karlovo náměstí s trhy, studnami, pranýřem, štětovanou cestou a kamennými budovami, které na něm však již dávno nestojí. V ploše náměstí se pak po staletí usazovaly rozličné vrstvy vzniklé intenzivní lidskou činností, které obsahovaly množství rostlinných a zvířecích zbytků či drobných artefaktů vyházených či poztrácených středověkými obyvateli a návštěvníky města. Tento unikátní mix složený se zbytků potravy, předmětů denní potřeby, nástrojů, zbraní, šperků, hraček, mincí a jiných nálezů nám dává neopakovatelnou možnost nahlédnout do běžného světa nejen středověkého Třebíčana.

Mgr. Aleš Hoch, Ph.D.