akce

Hvězda nad Betlémem aneb co přivedlo mudrce

čtvrtek 14. prosince 2023 v 17 hodin

přednáší Ing. Miloš Podařil

Malovaný sál MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava

Může mít mysteriózní hvězda nad Betlémem, která podle Bible k právě narozenému Spasiteli přivedla mudrce z východu, nějaký reálný (astronomický) základ nebo jde jen o biblickou metaforu? Tuto otázku si nejen astronomové kladou již po staletí a ve snaze nalézt odpověď pátrají v kronikách i hvězdných mapách. Dnes díky tomu existuje hned celá řada hypotéz, které se snaží interpretovat betlémskou hvězdu na základě skutečných astronomických událostí (kometa, výbuch novy nebo supernovy, velice jasné meteor, neobvyklé seskupení planet nebo vzácné planetární konjunkce atd.). Většina těchto hypotéz ovšem při své konstrukci naráží na větší či menší problémy a nesrovnalosti.

Na konci 20. století tak vznikl alternativní koncept (autorem je R. Molnar), který betlémskou hvězdu vysvětluje prostřednictvím dosud víceméně opomíjených pohledů.

Přednášku pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností a Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti.