Vyhledat na webu

Nabídněte muzejní knihovně

Nabídněte knihovně muzea knihy, o jejichž další užití již nemáte zájem. Uvítáme především staré knihy a mapy se zaměřením na region Českomoravské vrchoviny, ale i jakékoliv staré tisky, rukopisy, staré mapy a další publikace a periodika odborného zaměření – především v oblasti botaniky, zoologie, geologie a mineralogie, dále historie, uměnovědy, archeologie, archivnictví a pomocných věd historických. Do knihovny muzea rádi zařadíme i místní zpravodaje a malonákladové regionální publikace.

Předem děkujeme za nabídky, které vyhodnotíme a posoudíme jejich zařazení buď přímo do fondu muzejní knihovny, nebo do sbírkového fondu muzea. Přínosné je vypracování fotodokumentace a seznamů nabízených knih či periodik, které urychlí komunikaci.

Kontakt: e-mail: knihovna@mvji.cz, tel.: +420 567 573 899

Děkujeme