Vyhledat na webu

Knihovna

Knihovna Muzea Vysočiny Jihlava funguje v rámci Propagačně-programového oddělení a je knihovnou se specializovaným knihovním fondem.

Fungování knihovny se opírá o zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb č. 257/2001 Sb. Do její kompetence nespadají knihy, které jsou evidované jako sbírkové předměty a jsou hlášeny v CES.

Knihovna zajišťuje akvizice a základní zpracování knižního fondu pro celé muzeum, tj. včetně jeho poboček v Telči, Třešti a na hradě Roštejn. Shromažďuje odbornou literaturu především k oborům zastoupeným v muzejních sbírkách a na odborných pracovištích muzea. Důraz je kladen zejména na publikace a odborná periodika zaměřená na historii a pomocné vědy historické, na dějiny umění, archeologii, přírodní vědy a regionální literaturu. V knihovně jsou ukládána také regionální periodika a místní zpravodaje.

Knihovna zajišťuje distribuci a prodej publikací vydaných Muzeem Vysočiny Jihlava.

Knihovna Muzea Vysočiny Jihlava je knihovnou registrovanou na MK ČR pod evidenčním číslem 2742.

-> Historie knihovny

-> Knihovní fond

-> Ceník služeb

-> Nabídněte muzejní knihovně

-> Kontakty, studovna a otevírací doba


On-line katalog Tritius


Katalog zpřístupňuje data uživatelům a veřejnosti. Jednoduchým způsobem lze v katalogu vyhledávat podle autora, názvu díla, tématu, případně signatury knih. Vyhledávání je možné omezit i na konkrétní druh dokumentu. Pro složitější dotazy jsou k dispozici další typy vyhledávání, tj. pokročilé a kombinované.

Katalog knihovny jihlavského muzea neobsahuje celý fond, protože fond je ve stádiu zpracovávání. Po zpracování v knihovním systému se kniha v katalogu zobrazí. Pokud jste hledanou knihu v katalogu nenalezli, obraťte se s dotazem na pracovníky knihovny prostřednictvím emailu: knihovna@mvji.cz

https://muzeaagalerie.kkvysociny.cz/library/muzeumjihlava/