Vyhledat na webu

Podatelna

Adresa podatelny


Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Masarykovo náměstí 1224/ 55, 586 01 Jihlava


Provozní doba pro veřejnost


pondělí–pátek: 9:00–13:00 hodin

ID datové schránky: 9qtk6f4
Maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB

Adresa elektronické podatelny: podatelna@mvji.cz
Velikost přílohy jednoho e-mailu je 10 MB.


Další možnosti elektronického podání


Na technickém nosiči dat (CD, DVD) v kanceláři Ekonomického oddělení Muzea Vysočiny Jihlava, p.o., Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava, 3. patro. Technický nosič Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost. Nepřijímáme flash disk.


Požadavky na elektronická podání


Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, (dále jen MVJ) akceptuje jako přílohu podání soubory v těchto formátech:

 • Dokument MS word (.doc, .docx).
 • Dokument MS excel (.xls, .xlsx).
 • Výstupním datovým formátem pro statické textové dokumenty a kombinované statické textové a obrázkové dokumenty je PDF/A (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader).
 • Výstupním datovým formátem pro statické obrazové dokumenty je PNG, TIF/TIFF, JPEG/JFIF.
 • Výstupním datovým formátem dynamických obrazových dokumentů je MPEG-2, MPEG-1, GIF.
 • Výstupním datovým formátem zvukových dokumentů je MPEG-1 a MPEG-2, audio layer II a III, WAW, PCM.
 • Výstupním datovým formátem pro databáze je XML.
 • Výstupním datovým formátem pro účetní záznamy v elektronické podobě je ISDOC.
 • Elektronický podpis je akceptován pouze u formátů PDF/A, ZFO, FO. U e-mailových zpráv ve formátu S/MIME.
 • Akceptovány jsou pouze nosiče CD a DVD se souborovým systémem ISO9660.
 • Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
 • Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.


Příjem a zpracování elektronických podání v listinné podobě


Po přijetí listinného podání je písemnost evidována v elektronické spisové službě, toto platí i pro elektronická podání. S využitím zaručeného nebo kvalifikovaného elektronického podpisu lze činit platná podání, aniž by bylo třeba následně elektronická podání „doplňovat“ papírovou formou.

Potvrzení příjmu elektronického podání

Příjem podání na podatelna@mvji.cz je potvrzena automaticky generovanou zprávou s názvem předmětu, datem a časem přijetí. Odpovědní zpráva je podepsána kvalifikovanou pečetí.

Text zprávy v tomto znění

Vaše podání „předmět e-mailu“ bylo přijato elektronickou podatelnou Muzea Vysočiny Jihlava dne DD.MM.RRRR v h:min:s hod.

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání

Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných  MVJ), není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém MVJ přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li MVJ schopno určit odesílatele nebo nepodaří-li se mu ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, dále dokument nezpracovává.

Při zjištění, že doručený analogový dokument je neúplný nebo nečitelný a MVJ je schopno určit odesílatele, tak ho vyrozumí o zjištěné vadě a požádá o znovu podání. Pokud se nepodaří odesílatele určit, podání se dále nezpracovává.