Vyhledat na webu

Centrální digitalizační pracoviště

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace v rámci Propagačně-programového oddělení zřizuje pro potřeby digitalizace MVJ Centrální digitalizační pracoviště, které je v součinnosti s ostatními organizačními složkami MVJ pověřeno realizací digitalizace movitého kulturního dědictví na úrovni celé instituce. 

Pracoviště řídí a koordinuje proces digitalizace na úrovni celé instituce, vytváří, shromažďuje, zálohuje a distribuuje digitalizovaná data, vytváří a zpracovává je v databázích. Digitalizovaná data zpřístupňuje interním pracovníkům MVJ (forma intranet) a také široké veřejnosti prostřednictvím badatelských služeb a on-line katalogu sbírek MVJ (forma internet). 


Kontakt: 

Ing. Miloš Podařil, tel.: 603 441 681, e-mail: podaril@mvji.cz