Vyhledat na webu

Historie knihovny

Knihovna Muzea Vysočiny Jihlava je spojena s institucí muzea od jeho ustavení v roce 1892. S ohledem na německý charakter města Jihlavy bylo muzeum a potažmo i jeho knihovna od počátku zřizováno jako německý ústav, spravovaný městem a muzejním spolkem. Prostory vyčleněné přímo pro muzejní knihovnu existovaly již v původní budově muzea, která se otevřela veřejnosti v roce 1895 v tehdejší ulici Na Valech.

 Původní nahodilé sběry a odkazy, kterými se knihovna v průběhu let doplňovala, byly nahrazeny systematičtějším přístupem v podobě výměn a nákupů, vždy ale s ohledem na finanční situaci muzea, která byla až do konce druhé světové války neutěšená. Knihovní fond byl rozšířen rovněž o fondy likvidovaných knihoven gymnaziální a pedagogické a také v souvislosti s majetkovými přesuny po druhé světové válce.

Po roce 1945 je muzeum koncipováno zcela na nových základech. Postupně se budují odborná oddělení a muzeum se stěhuje na hlavní jihlavské, nyní Masarykovo náměstí do domů číslo 57 a 58. Spolu s ním se stěhuje i knihovna. Rychle se rozšiřuje síť výměny publikací, a to jak na území tehdejšího Československa, tak i se zahraničím.

Velkým přínosem pro muzeum bylo získání dalšího domu na Masarykově náměstí č. 55. Po velkých rekonstrukčních pracích se do objektu stěhují kanceláře jednotlivých oddělení a pro muzejní knihovnu je vyhrazeno celé 1. nadzemní podlaží. To umožňuje knihovně zásadní reorganizaci a prostor pro další rozšíření.

Je zahájeno elektronické zpracování knihovního fondu v systému Clavius. Po ukončení výstavby nového muzejního depozitáře v Jihlavě – Heleníně v roce 2013 získala muzejní knihovna další depozitární prostor.