Muzeum Vysočiny Jihlava – moderní, vstřícné, jedinečné

Shromažďuje, spravuje, odborně využívá a zpřístupňuje přírodovědné a historické sbírky, převážně z regionu. Vedle vlastní vědeckovýzkumné činnosti organizuje odborné konference a semináře a zajišťuje služby pro veřejnost v odborné muzejní knihovně. Vedle dlouhodobých expozic muzeum pořádá ročně přibližně 10 až 15 tématických výstav a řadu dalších kulturních a společenských akcí, vydává periodické i neperiodické publikace a organizuje odborné konference a semináře. Kromě toho pořádá i celou řadu dalších kulturních a společenských akcí.

všechny aktuality

z muzejních sbírek...

Zlaté pero

Ve sbírkách telčského muzea je také zlaté pero, vedené pod číslem Te-15/9. Plnicí pero bylo zakoupené při příležitosti návštěvy prezidenta republiky Tomáše Guarrigua Masaryka v Telči, kterou navštívil 13. června roku 1928. Tímto perem se prezident Masaryk podepsal do městské kroniky a poté bylo pero dáno městskou radou do muzea, kde bylo zařazené do sbírek.

Tím však úkol pera neskončil – pero bylo ještě využito při dalších prezidentských návštěvách města. Konkrétně to bylo 6. července 1946, kdy se perem do kroniky podepsal prezident Edvard Beneš. Další dlouhá léta nebyla komunistickými prezidenty Telč navštívena a pero odpočívalo v depozitáři muzea. Až v roce 1991, konkrétně 27. června, bylo pero zapůjčeno pro prezidenta Václava Havla, který se s ním také podepsal do kroniky města. Po něm navštívil Telč ještě Václav Klaus v květnu 2004 a Miloš Zeman v roce 2015. Také oba tito prezidenti se zlatým perem do kroniky podepsali.

Zlaté pero je prozatím uskladněno v depozitáři, a pokud Telč někdy v budoucnu navštíví „hlava státu“, bude opět k dispozici.




Jihlava

Jihlava

Muzeum zřizované Krajem Vysočina, sídlí v historických budovách na Masarykově náměstí. Se svými pobočkami v Telči, Třešti a hradem Roštejnem je největším muzeem v kraji.

Roštejn

Roštejnpobočka

Pozdně gotický hrad s mohutnou sedmibokou věží, který se zvedá na skalnatém vrchu v romantické krajině Javořických vrchů u vsi Doupě, byl vybudován pány z Hradce v první polovině 14. století.

Třešť

Třešťpobočka

Pobočka MVJ v Třešti sídlí od r. 2003 v domě, ze kterého pocházel světově uznávaný ekonom J. A. Schumpeter. Mimo expozice věnované betlémářství je zde k vidění Zámecký pokoj, stálá expozice Zaniklý třešťský průmysl a také krátkodobé tematické výstavy.

Telč

Telčpobočka

Nové působiště telčské pobočky je v areálu bývalého špitálu na Starém městě v Telči. Kromě zcela unikátní dlouhodobé výstavy Křehká krása rašelinišť mohou návštěvníci také zhlédnout prezentaci věnovanou odkazu sochaře a cestovatele F. V. Foita a také krátkodobé tematické výstavy.