Muzeum Vysočiny Jihlava – moderní, vstřícné, jedinečné

Shromažďuje, spravuje, odborně využívá a zpřístupňuje přírodovědné a historické sbírky, převážně z regionu. Vedle vlastní vědeckovýzkumné činnosti organizuje odborné konference a semináře a zajišťuje služby pro veřejnost v odborné muzejní knihovně. Vedle dlouhodobých expozic muzeum pořádá ročně přibližně 10 až 15 tématických výstav a řadu dalších kulturních a společenských akcí, vydává periodické i neperiodické publikace a organizuje odborné konference a semináře. Kromě toho pořádá i celou řadu dalších kulturních a společenských akcí.

všechny aktuality

z muzejních sbírek...

Sbírka Iglavensií

Součástí sbírek Muzea Vysočiny je také soubor písemností a tisků, které nesou označení Iglaviensia.

Jak název napovídá, mají tyto materiály, respektive jejich autoři, vztah k našemu regionu. Najdeme mezi nimi například odborné statě z oblasti historických a přírodních věd, dále různá literární díla, teologické úvahy nebo zprávy a oznámení.

O jedné z Iglaviensií, která připomíná otevření nového jihlavského lazaretu před 220 lety jsme psali nedávno v našem čtvrtletníku Museum Factum (č. 4/2022). Pokud se chcete dozvědět, kde se nacházel městský lazaret, komu Jihlavané vděčili za jeho zřízení, která osobnost jej slavnostně otevřela nebo jaká byla situace v Jihlavě na počátku 19. století, nahlédněte do digitální verze našeho muzejníku. Soubor Iglaviensií, který aktuálně katalogizujeme, čítá bezmála 2000 položek. Rádi bychom v budoucnu tyto cenné písemnosti a tisky zpřístupnili badatelům v digitální verzi. 
Jihlava

Jihlava

Muzeum zřizované Krajem Vysočina, sídlí v historických budovách na Masarykově náměstí. Se svými pobočkami v Telči, Třešti a hradem Roštejnem je největším muzeem v kraji.

Roštejn

Roštejnpobočka

Pozdně gotický hrad s mohutnou sedmibokou věží, který se zvedá na skalnatém vrchu v romantické krajině Javořických vrchů u vsi Doupě, byl vybudován pány z Hradce v první polovině 14. století.

Třešť

Třešťpobočka

Pobočka MVJ v Třešti sídlí od r. 2003 v nově zrekonstruovaném Schumpeterově domě. V současnosti je pro návštěvníky připravena expozice věnovaná betlémářství v Třešti a okolí.

Telč

Telčpobočka

Pobočka nyní sídlí v areálu bývalého špitálu na Starém městě v Telči. Nové expozice jsou nainstalovány a připraveny, návštěvníkům se pobočka otevře po zimní pauze v dubnu 2023…