Muzeum Vysočiny Jihlava – moderní, vstřícné, jedinečné

Shromažďuje, spravuje, odborně využívá a zpřístupňuje přírodovědné a historické sbírky, převážně z regionu. Vedle vlastní vědeckovýzkumné činnosti organizuje odborné konference a semináře a zajišťuje služby pro veřejnost v odborné muzejní knihovně. Vedle dlouhodobých expozic muzeum pořádá ročně přibližně 10 až 15 tématických výstav a řadu dalších kulturních a společenských akcí, vydává periodické i neperiodické publikace a organizuje odborné konference a semináře. Kromě toho pořádá i celou řadu dalších kulturních a společenských akcí.

všechny aktuality

z muzejních sbírek...

Betlém Jana Stránského

Betlémy k Vánocům patří. Betlémy neodmyslitelně patří i k Třešti. Během vánočních svátků můžete betlémy vidět v třešťských domácnostech a jsou samozřejmě vystaveny i v Schumpeterově domě. Jeden z betlémů, který každoročně obdivují desítky návštěvníků, vytvořil Jan Stránský. Jedná se o betlém autorský – všechny figurky a stavby zhotovil jeden betlémář, pouze pozadí k němu namaloval pan Josef Bílý. V betlému najdete třešťský zámek, kostel sv. Martina, starou školu či pivovar. Tento betlém patří mezi novější, pochází z druhé poloviny 20. století.

Na betlému pana Stránského je zajímavé, že kromě nezastupitelných figurek Svaté rodiny a tříkrálového průvodu v něm najdeme i netradiční zástup darovníků. A ne ledajaký. Darovníky pan Stránský vyřezal podle místních, v té době žijících třešťských spoluobčanů. Vyznačoval se bystrým pozorovatelským talentem, a tak se zaměřil na lidi, kteří mu byli blízcí, a samozřejmě také na známé třešťské postavičky. Ztvárnil je tak, že figurky mají charakteristické rysy jednotlivých lidí, aniž by byli nějak zesměšněni. Mezi darovníky tak najdeme bratry Krčovy, kteří si přivydělávali jako podomní prodejci opálek a hrábí, a kominíka pana Sklenáře, žena s kozičkou je paní Procházková, která bydlela na Domkách. Zajímavá je i figurka řezníka se psem, který táhne vozík s masem, to byl pan Penhaker. A nesmíme vynechat ženu s konvičkou, je to známá Boženka Melšová, která po Třešti ještě nedávno chodila. A takto bychom mohli vyjmenovávat další postavy a figurky. A povídá se, že anděl by měla být autorova manželka, ale kdo ví, jak to je…
Jihlava

Jihlava

Muzeum zřizované Krajem Vysočina, sídlí v historických budovách na Masarykově náměstí. Se svými pobočkami v Telči, Třešti a hradem Roštejnem je největším muzeem v kraji.

Roštejn

Roštejnpobočka

Pozdně gotický hrad s mohutnou sedmibokou věží, který se zvedá na skalnatém vrchu v romantické krajině Javořických vrchů u vsi Doupě, byl vybudován pány z Hradce v první polovině 14. století.

Třešť

Třešťpobočka

Pobočka MVJ v Třešti sídlí od r. 2003 v nově zrekonstruovaném Schumpeterově domě. V současnosti je pro návštěvníky připravena expozice věnovaná betlémářství v Třešti a okolí.

Telč

Telčpobočka

Pobočka nyní sídlí v areálu bývalého špitálu na Starém městě v Telči. Nové expozice jsou nainstalovány a připraveny, návštěvníkům se pobočka otevře po zimní pauze v dubnu 2023…