Vyhledat na webu

Muzeum Vysočiny Jihlava

Informace a zajímavosti
o aktuálním dění v muzeu

Videozáznam přednášky Dr. Jakuba Hraníčka: Astronomické úkazy v roce 2024
22/02/2024
Přednášky

Videozáznam přednášky Dr. Jakuba Hraníčka: Astronomické úkazy v roce 2024

Tradiční cyklus astronomických přednášek spolupořádaný Muzeem Vysočiny Jihlava, Jihlavskou astronomickou společností a Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti v roce 2024 odstartoval přednáškou RNDr. Jakuba Hraníčka, Ph.D.
EDU v muzeu: Jarní prázdniny v muzeu
20/02/2024
Edukace

EDU v muzeu: Jarní prázdniny v muzeu

Jarní prázdniny v MVJ patřily jihlavským pověstem a také době ledové.
Tak jsme přepadli Jihlavu, aneb pochod se vydařil!
17/02/2024
MVJ

Tak jsme přepadli Jihlavu, aneb pochod se vydařil!

V sobotu 17. února se konal druhý ročník turistického pochodu Roštejn-Jihlava aneb Přepadli jsme Jihlavu!
Zobrazit více

Muzeum Vysočiny Jihlava

shromažďuje, spravuje, odborně využívá, zpřístupňuje a edukuje přírodovědné a historické sbírky, převážně z regionu. Vedle vlastní vědeckovýzkumné činnosti organizuje odborné konference a semináře a zajišťuje služby pro veřejnost v odborné muzejní knihovně. Kromě zajištění provozu dlouhodobých expozic muzeum ročně pořádá přibližně deset až patnáct tematických výstav a řadu dalších kulturních a společenských akcí, vydává periodické i neperiodické publikace.

Jihlava

Muzeum zřizované Krajem Vysočina, sídlí v historických budovách na Masarykově náměstí. Se svými pobočkami v Telči, Třešti a hradem Roštejnem je největším muzeem v kraji.

Více o pobočce

Telč

Nové působiště telčské pobočky je v areálu bývalého špitálu na Starém městě v Telči. Kromě zcela unikátní dlouhodobé výstavy Křehká krása rašelinišť mohou návštěvníci také zhlédnout prezentaci věnovanou odkazu sochaře a cestovatele F. V. Foita a také krátkodobé tematické výstavy.

Více o pobočce

Třešť

Pobočka MVJ v Třešti sídlí od r. 2003 v domě, ze kterého pocházel světově uznávaný ekonom J. A. Schumpeter. Mimo expozice věnované betlémářství je zde k vidění Zámecký pokoj, stálá expozice Zaniklý třešťský průmysl a také krátkodobé tematické výstavy.

Více o pobočce

Hrad Roštejn

Pozdně gotický hrad s mohutnou sedmibokou věží, který se zvedá na skalnatém vrchu v romantické krajině Javořických vrchů u vsi Doupě, byl vybudován pány z Hradce v první polovině 14. století.

Více o pobočce
z muzejních sbírek...

Zoologická podsbírka

kurátor: RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D., e-mil: bezdeckova@mvji.cz

  • Sbírka: lupa Sbírka Muzea Vysočiny
  • Území: Především z území Českomoravské vrchoviny, méně z jiných území České republiky a Slovenska.
  • Období: Převážně 2. polovina 20. století.
  • Předměty: Lihové a dermoplastické preparáty bezobratlých a obratlovců, balky a lebky obratlovců, vejce ptáků.
  • Obor: 8 – Zoologická

Zoologická sbírka našeho muzea obsahuje především obratlovce, bezobratlí (kromě členovců, kteří jsou evidováni samostatně – viz výše) jsou zastoupeni jen velmi menšinově. Nejstarší exempláře pocházejí z 19. století. Celkem se z té doby zachovalo 118 sbírkových předmětů, především lebky. Nejpočetněji jsou v zoologické sbírce zastoupeny vycpaniny neboli dermoplastické preparáty. Jsou dílem vynikajících preparátorů, včetně např. Josefa Tesaře z Rosic nebo Jaroslava Bašty z Brna. Díky tomu mají nejen vysokou estetickou úroveň, ale přes své stáří jsou i v poměrně dobrém stavu. Dále jsou ve sbírce obsaženy tzv. balky, tj. měkce vyplněné nezformované preparáty, kostry a další osteologický materiál, paroží a rohy, vejce ptáků a také lihové preparáty.

Téměř všechny sbírkové exempláře jsou opatřeny hodnotnými doprovodnými údaji, a proto podávají cenné svědectví o změnách fauny Českomoravské vrchoviny. Sbírka obsahuje doklady výskytu druhů, jejichž početnost se dramaticky snížila, např. sysla obecného nebo křečka polního, i takových, které se v našem regionu dnes už nevyskytují, např. tetřeva hlušce či tetřívka obecného. Dokumentuje ale i návrat některých druhů na naše území. Ty se týká např. prasete divokého, bobra evropského a nejnověji i vlka obecného, a také, např. v případě ondatry nebo norka amerického, příchod a šíření druhů nepůvodních.

Více sbírek