Muzeum Vysočiny Jihlava – moderní, vstřícné, jedinečné

Shromažďuje, spravuje, odborně využívá a zpřístupňuje přírodovědné a historické sbírky, převážně z regionu. Vedle vlastní vědeckovýzkumné činnosti organizuje odborné konference a semináře a zajišťuje služby pro veřejnost v odborné muzejní knihovně. Vedle dlouhodobých expozic muzeum pořádá ročně přibližně 10 až 15 tématických výstav a řadu dalších kulturních a společenských akcí, vydává periodické i neperiodické publikace a organizuje odborné konference a semináře. Kromě toho pořádá i celou řadu dalších kulturních a společenských akcí.

všechny aktuality

z muzejních sbírek...

Zlato, křemen, lokalita Želetava

Vzorek křemenné žiloviny s vtroušeným zlatem pochází z lokality v tzv. Želetavském zlatorudném revíru. Zde se těžilo zlato jak ze sekundárních ložisek (tj. rýžováním) tak i z primárních ložisek (tedy hornickým způsobem). O charakteru zrudnění máme jen málo informací – podle novodobých geologických průzkumů se kovnatost zrudnělých poloh pohybuje kolem několika gramů až deseti gramů zlata na tunu hlušiny.

Představený vzorek je naprosto unikátním dokladem toho, jak bohaté rudy mohly být těženy v minulosti – v několik centimetrů velkém vzorku je obsaženo kolem 40 g zlata.
Jihlava

Jihlava

Muzeum zřizované Krajem Vysočina, sídlí v historických budovách na Masarykově náměstí. Se svými pobočkami v Telči, Třešti a hradem Roštejnem je největším muzeem v kraji.

Roštejn

Roštejnpobočka

Pozdně gotický hrad s mohutnou sedmibokou věží, který se zvedá na skalnatém vrchu v romantické krajině Javořických vrchů u vsi Doupě, byl vybudován pány z Hradce v první polovině 14. století.

Třešť

Třešťpobočka

Pobočka MVJ v Třešti sídlí od r. 2003 v nově zrekonstruovaném Schumpeterově domě. V současnosti je pro návštěvníky připravena expozice věnovaná betlémářství v Třešti a okolí.

Telč

Telčpobočka

Telčské muzeum sídlí v současné době v prozatímních prostorách v druhém patře budovy Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči.