Muzeum Vysočiny Jihlava – moderní, vstřícné, jedinečné

Shromažďuje, spravuje, odborně využívá a zpřístupňuje přírodovědné a historické sbírky, převážně z regionu. Vedle vlastní vědeckovýzkumné činnosti organizuje odborné konference a semináře a zajišťuje služby pro veřejnost v odborné muzejní knihovně. Vedle dlouhodobých expozic muzeum pořádá ročně přibližně 10 až 15 tématických výstav a řadu dalších kulturních a společenských akcí, vydává periodické i neperiodické publikace a organizuje odborné konference a semináře. Kromě toho pořádá i celou řadu dalších kulturních a společenských akcí.

všechny aktuality

z muzejních sbírek...

Lednice z počátku 20. století

V době, kdy byla elektřina v domácnostech pouhým snem, bylo uchovávání nápojů a potravin velice obtížné. Řešením byl chladný sklep, nebo v ideálním případě lednice skutečně chlazená ledem. To byla tepelně izolovaná chladící skříň, do níž se do odděleného prostoru vkládal přírodní led. Ten postupně odtával a ochlazoval vnitřek ledničky na teplotu blížící se 0° Celsia.

Výraz „lednice“ se používal jak pro toto chladicí zařízení, tak pro sklady přírodního ledu. Hostince, řeznictví, cukrárny a další provozy měly vybudovány sklepy na led, který vydržel často až do konce léta. Led vyřezávali ledaři ze zamrzlých rybníků a řek a poté ho rozváželi do hostinců, kaváren, hotelů a dalších zařízení.

Z té doby stále přežívá název lednice či lednička, přestože původní skříňky našich předků již dávno vystřídaly moderní plynové a později elektrické chladničky a mrazničky.
První elektrické chladničky pro domácnost byly dány do prodeje v roce 1911 v USA. Tehdy to byla výjimečná událost, do roku 1920 bylo instalováno pouze asi 200 chladniček. Chladicí box sice byl v kuchyni, ale hlučný motor s kompresorem se nacházel mimo obytný prostor, nejčastěji ve sklepě. Až v roce 1923 se začaly prodávat chladničky, které se do kuchyně vešly celé, a tehdy začalo opravdu výrazné rozšiřování těchto dnes již nepostradatelných domácích spotřebičů.

Naše lednice z přelomu 19. a 20. století na první pohled vypadá jako klasická dřevěná fládrovaná menší skříň stojící na soustružených nohách. Uprostřed horní desky je ale víko kryjící obdélný prostor pro vkládání ledu do hluboké plechové nádoby, umístěné mezi bočními skříňkami. Ty jsou přístupné zpředu dvěma dvířky s větracím otvory krytými mřížkou. Dvířka jsou uzavřena na petlici a dokonce mají i zámek na klíč s kovovým štítkem kryjícím klíčovou dírku. Prostory určené pro chlazení potravin jsou také obložené plechem, za nímž se nachází izolační vrstva ze sypaných pilin, střepů z keramiky a popela. Ve spodku nádoby na led se nachází odtok pro vodu z tajícího ledu, původně opatřený výpustním kohoutem.

Naše lednice je vysoká 87 cm, široká 106 cm a hluboká 64 cm. V nedávné době byla zrestaurována a nyní se nachází v expozici hradu Roštejna.
Jihlava

Jihlava

Muzeum zřizované Krajem Vysočina, sídlí v historických budovách na Masarykově náměstí. Se svými pobočkami v Telči, Třešti a hradem Roštejnem je největším muzeem v kraji.

Roštejn

Roštejnpobočka

Pozdně gotický hrad s mohutnou sedmibokou věží, který se zvedá na skalnatém vrchu v romantické krajině Javořických vrchů u vsi Doupě, byl vybudován pány z Hradce v první polovině 14. století.

Třešť

Třešťpobočka

Pobočka MVJ v Třešti sídlí od r. 2003 v nově zrekonstruovaném Schumpeterově domě. V současnosti je pro návštěvníky připravena expozice věnovaná betlémářství v Třešti a okolí.

Telč

Telčpobočka

Telčské muzeum sídlí v současné době v prozatímních prostorách v druhém patře budovy Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči.