Muzeum Vysočiny Jihlava – moderní, vstřícné, jedinečné

Shromažďuje, spravuje, odborně využívá a zpřístupňuje přírodovědné a historické sbírky, převážně z regionu. Vedle vlastní vědeckovýzkumné činnosti organizuje odborné konference a semináře a zajišťuje služby pro veřejnost v odborné muzejní knihovně. Vedle dlouhodobých expozic muzeum pořádá ročně přibližně 10 až 15 tématických výstav a řadu dalších kulturních a společenských akcí, vydává periodické i neperiodické publikace a organizuje odborné konference a semináře. Kromě toho pořádá i celou řadu dalších kulturních a společenských akcí.

všechny aktuality

z muzejních sbírek...

Inhalační přístroj „INHALA“

Do přírůstkové knihy byl zapsán inhalační přístroj „INHALA“. Z dochovaného léčebného návodu lze vyčíst mnoho o jeho blahodárných účincích na lidské zdraví: „Lidé žijící ve městech, na zaprášených ulicích, v kancelářích, dílnách, ve školách, hostincích, ve vlaku a autobusech, v elektrických tramvajích – trpí šmahem katarhy horních cest dýchacích i měli by netoliko denně kloktati a nos proplachovati než ulehnou, nýbrž i inhalovati, aby vyschlé sliznice nosu a hltanu i hrtanu zbavili usazených tam součástí prachu, kouře a bakterií.“

I když se inhalování tekutiny začalo používat až koncem 19. století, inhalační terapie má velmi hluboké kořeny. První zmínky jsou již 4000 let staré a popisují inhalaci kouře z pasty durmanu či rulíku zlomocného. Starořecký lékař Hippokrates (460–370 př. Kr.) ordinoval svým dýchavičným pacientům léčebné inhalování horké páry obsahující různé aromatické látky, například eukalyptový olej. Galén (129–216 n. l.) zase doporučoval k inhalaci siřičitou páru z vrcholu Vesuvu. U nás se ještě v padesátých letech minulého století kouřily protiastmatické cigarety.

Přístroj „INHALA“ vyráběla pražská firma Humana. Byl s oblibou používán pro snadnou inhalaci nosem a ústy. Často se mlha vypouštěla přímo do vzduchu uzavřeného pokoje. Tak mohla v jedné místnosti dýchat vzduch nasycený mlhovinami inhalačního léku celá rodina.

Z léčebného návodu:

„Do baňky inhalačního přístroje „INHALA“ naleje se (do výše asi 1–2 cm ode dna) inhalační lék. Do zabroušeného otvoru baňky vsune se spodní část zabroušeného skleněného násadce a na gumičku nasadí se buď plochý trychtýřek ústní, chceme-li inhalovat ústy, nebo dvojrourka, chceme-li inhalovat nosem. … sevřeme balonek rukou a tím se počne tvořiti mlha, kterou pak hlubokým vdechováním inhalujeme.“
Jihlava

Jihlava

Muzeum zřizované Krajem Vysočina, sídlí v historických budovách na Masarykově náměstí. Se svými pobočkami v Telči, Třešti a hradem Roštejnem je největším muzeem v kraji.

Roštejn

Roštejnpobočka

Pozdně gotický hrad s mohutnou sedmibokou věží, který se zvedá na skalnatém vrchu v romantické krajině Javořických vrchů u vsi Doupě, byl vybudován pány z Hradce v první polovině 14. století.

Třešť

Třešťpobočka

Pobočka MVJ v Třešti sídlí od r. 2003 v domě, ze kterého pocházel světově uznávaný ekonom J. A. Schumpeter. Mimo expozice věnované betlémářství je zde k vidění Zámecký pokoj, stálá expozice Zaniklý třešťský průmysl a také krátkodobé tematické výstavy.

Telč

Telčpobočka

Nové působiště telčské pobočky je v areálu bývalého špitálu na Starém městě v Telči. Kromě zcela unikátní dlouhodobé výstavy Křehká krása rašelinišť mohou návštěvníci také zhlédnout prezentaci věnovanou odkazu sochaře a cestovatele F. V. Foita a také krátkodobé tematické výstavy.