Vyhledat na webu

Pobočka

Jihlava

Expozice

Masarykovo nám. 57/58, 586 01 Jihlava

Sídlo

Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava

Email

info@mvji.cz

Telefon

567 573 880


Muzeum zřizované Krajem Vysočina, sídlí v historických budovách na Masarykově náměstí. Se svými pobočkami v Telči, Třešti a hradem Roštejnem je největším muzeem v kraji.

Muzeum v Jihlavě shromažďuje, spravuje, odborně využívá a zpřístupňuje přírodovědné a historické sbírky převážně z regionu. Realizuje vlastní vědeckovýzkumnou činnost, organizuje odborné konference a semináře, vydává periodické i neperiodické publikace a zajišťuje služby pro veřejnost v odborné muzejní knihovně. Dále nabízí výukové programy pro školy všech stupňů, doprovodné programy k výstavám a další speciální výukové aktivity. Kromě dlouhodobých expozic připravuje pro veřejnost ročně více než tři desítky tematických výstav, přednášky a řadu kulturních a společenských akcí. Muzeum v Jihlavě shromažďuje, spravuje, odborně využívá a zpřístupňuje přírodovědné a historické sbírky převážně z regionu. Realizuje vlastní vědeckovýzkumnou činnost, organizuje odborné konference a semináře, vydává periodické i neperiodické publikace a zajišťuje služby pro veřejnost v odborné muzejní knihovně. 


Vstupné

Typ vstupnéhoVstupné
Základní vstupné - celý objekt100 Kč
Základní vstupné - pouze výstavy40 Kč
Snížené vstupné - pouze výstavy20 Kč
Snížené vstupné - celý objekt50 Kč
Rodinné vstupné  - celý objekt250 Kč
Rodinné vstupné - pouze výstavy100 Kč

Děti do 6 let zdarma

Vstup zdarma platí pro držitele průkazu ZTP/ZTPP, držitelé průkazky AMG, slovenského Sväzu múzeí, karty ICOM, ICOMOS. Po předchozí domluvě je vstup zdarma pro novináře v rámci výkonu profese. Slevu na vstupném zajišťují rodinné pasy a společné krajské vstupenky. V jihlavském muzeu mají vstup zdarma i nositelé příjmení Ježek a Ježková.


-> Videopozvánka do jihlavského muzea


Otevírací doba

Otevřeno denně mimo pondělí: 9:00-12:00 a 12:30-17:00.

Prodloužená otevírací doba o letních prázdninách: otevřeno každý den (i v pondělí) 9:00-12:00 a 12:30-18:00

-> 1. ledna vždy zavřeno!

Služby pro veřejnost

  • Odborná konzultační činnost
  • Služby pro badatele
  • Přednášky pro veřejnost
  • Přednášky a edukační programy pro mateřské, základní a střední školy
  • Komentované prohlídky expozic
  • Terénní exkurze, komentované prohlídky památek
  • Zhotovování kopií fotografií z muzejního archivu
  • Pronájmy prostor pro školení a jiné akce
  • Konzervování a restaurování historických předmětů