Vyhledat na webu

Muzeum

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace shromažďuje, spravuje, odborně využívá, zpřístupňuje a edukuje přírodovědné a historické sbírky, převážně z regionu. Vedle vlastní vědeckovýzkumné činnosti organizuje odborné konference a semináře a zajišťuje služby pro veřejnost v odborné muzejní knihovně. Kromě zajištění provozu dlouhodobých expozic muzeum ročně pořádá přibližně deset až patnáct tematických výstav a řadu dalších kulturních a společenských akcí, vydává periodické i neperiodické publikace.Stálé expozice


Stálé muzejní expozice v Jihlavě, na pobočce v Telči a Třešti, včetně prohlídkových tras na hradě Roštejn zachycují historický vývoj a podobu přírody a krajiny Českomoravské vrchoviny se zaměřením na Jihlavsko, Telčsko a Třešťsko.

Jihlavské muzeum se po rekonstrukci stálých expozic otevřelo 22. září 2023. Ve sklepních prostorách mohou návštěvníci vidět expozici Dolování a mincování, historií Jihlavy od gotiky po 20. století provedou společenskovědné expozice. Přírodovědné expozice prezentují vodní svět, louky a les regionu Českomoravské vrchoviny. Návštěvníci dále mohou nahlédnout do cechovní místnosti a do tzv. „Kunstkomory“. Za zhlédnutí rozhodně stojí i muzejní lapidárium. V jihlavském muzeu dále pořádáme krátkodobé výstavy a řadu kulturních akcí.

-> Expozice jihlavského muzea

Telčské muzeum, pobočka Muzea Vysočiny Jihlava, má od dubna 2023 otevřené expozice v nově zrekonstruovaném areálu bývalého městského špitálu na Starém Městě, kde návštěvníci mohou vidět dlouhodobou výstavu s názvem Křehká krása rašelinišť. Ta se dělí do třech částí: Na počátku byl kámen, dále Ostrovy dávno ukrytých pokladů a Krajina na houpačce. Telčské muzeum je tak jedním z mála muzeí v České republice, které se může pyšnit expozicí věnovanou tématu rašelinišť. V části areálu telčského muzea se pravidelně konají krátkodobé výstavy a také je zde část věnovaná sochaři Františku Vladimíru Foitovi – jeho africkým sbírkám a jeho sochařským dílům.

-> Expozice pobočky Telč

Třešťské muzeum sídlí v prvním poschodí Schumpeterova domu. V  expozicích najdete část věnovanou zdejšímu zaniklému průmyslu – od soukenictví, přes šití konfekce až po hodinové skříně, zápalky, dýmky a šachové figurky. Dozvíte se, proč rodina Schumpeterů byla pro město tak důležitá a jak se ve světě proslavil samotný profesor Josef Alois Schumpeter. Expoziční prostory dále obsahují i zámecký inventář s obrazárnou posledních majitelů místního panství a zámku. A protože je Třešť spojována především s betlémy, nechybí ani v muzeu: papírové betlémy, dřevěné betlémy, figurky miniaturní nebo postavy s hlavičkami z chlebového těsta. A komu by betlémy v muzeu nestačily, může v zimních měsících pokračovat po tzv. betlémské cestě, na které jsou zpřístupněné i rodinné betlémy.       

-> Expozice pobočky Třešť  

Hrad Roštejn je původní lovecké sídlo ležící nedaleko historických měst Telč a Třešť uprostřed malebné přírody Jihlavských vrchů. Návštěvníci hradu zde mají možnost zvolit ze dvou nabízených tras. První je historická expozice nazvaná Lovecké sídlo v proměnách dějin s průvodcem, druhá Příroda, lovectví a myslivost je muzejní interaktivní expozice vstřícná zejména k rodinám s dětmi. Zážitek je rovněž možné doplnit výstupem na unikátní sedmibokou věž, z níž je rozhled do okolní krajiny, nebo procházkou okolním lesem včetně návštěvy malé geoexpozice nedaleko vstupu do tzv. Roštejnské obory či obory samotné. Hrad Roštejn je ideálním místem rodinného i sportovně laděného výletu.

-> Prohlídkové trasy hradu Roštejn