Vyhledat na webu

Expozice

Dlouhodobá výstava je výstupem z projektu „Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání“ podpořeného z programu Interreg Rakousko-Česká republika.

Výstava Křehká krása rašelinišť! zve návštěvníky do světa tajuplných, fascinujících, pověstmi opředených mokřadů, které jsou důležitou součástí našeho přírodního dědictví. Na Telčsku, stejně jako jinde po celém světě, patří mezi nejcennější, ale i činností člověka nejvíce zasažené biotopy.

První sál, nazvaný Na počátku byl kámen, pojednává o regionálních geologických poměrech oblasti. Následující dva sály, Ostrovy dávno ukrytých pokladů,vysvětlují, co jsou rašeliniště, jak vznikla a kde se s nimi můžeme setkat. Ukazují tato podivuhodná, od okolního světa izolovaná stanoviště jako domov unikátních společenstev, vyhledávané objekty vědců i umělců a také jako svědky dob dávno minulých.

Další dva sály, pojmenované Krajina na houpačce, představují rašeliniště Telčska jako místa plná výkyvů, kde nejen že se houpe půda pod nohama a kolísá mikroklima, ale na velmi vratkých základech stojí bohužel i jejich samotná existence. Jejich fragmenty, které přežily do dnešních časů neblahému osudu navzdory, si však stále uchovávají svůj půvab a poskytují útočiště jedinečným druhům organismů.

Na panelech po obou stranách chodby jsou shrnuty informace o ohrožení a ochraně rašelinišť obecně, o vybraných chráněných územích na Telčsku a v Horním Rakousku a nahlédnout lze i do učebny, v níž probíhají pravidelné edukační programy.

Dlouhodobá výstava Křehká krása rašelinišť vznikla v rámci projektu Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geopark Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání (číslo projektu: ATCZ 214) financovaného v rámci programu Interrreg Rakousko – Česká republika.