Vyhledat na webu

Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava

Program: Integrovaný regionální operační program (IROP), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Řešitel: RNDr. Karel Malý, Ph.D., e-mail: maly@mvji.cz

Cíl projektu: Optimalizace systému správy a ochrany sbírkového fondu: zlepšení preventivní konzervace, vybavení depozitářů, digitalizace sbírek a prezentace digitalizovaných sbírek, vybavení pro restaurování, konzervování a determinaci sbírkových předmětů, modernizace výstavního zařízení, modernizace bezpečnostních systémů EZS, EPS a CCTV.

Typ projektu: investiční

Plánovaný termín projektu: 1. 8. 2018 – 30. 6. 2022

Obsahem projektu je optimalizace systému správy a ochrany sbírkového fondu Muzea Vysočiny Jihlava: zlepšení preventivní konzervace, vybavení depozitářů, digitalizace sbírek a prezentace digitalizovaných sbírek, vybavení pro restaurování, konzervování a determinaci sbírkových předmětů, modernizace výstavního zařízení, modernizace bezpečnostních systémů EZS, EPS a CCTV. Projekt je podpořen prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj.