Vyhledat na webu

Science Café

Science Café je prestižní kulturně vzdělávací neziskový projekt rozšířený po celém světě, jehož hlavním cílem je umožnit široké veřejnosti setkávání s vědci z různých oborů v příjemném neformálním prostředí kaváren a podobných zařízení. Jeho hlavním smyslem je společné hledání otázek a odpovědí k různým tématům, představení vědců a vědkyň jako inspirativních osobností a zpřístupnění výsledků jejich práce laickým zájemcům všech generací.

V České republice pořádá Science Café od roku 2008 zapsaný spolek Otevíráme. Pod jeho záštitou probíhají tyto neformální diskuzní večery již ve více než 20 městech. Hlavní koordinátoři výstižně charakterizují leitmotiv projektu slovy: Chceme navrátit vědu do naší kultury. Dosud se večerů Science Café zúčastnilo několik stovek vědců napříč různými obory. Patří mezi ně jak zkušení popularizátoři, tak mediálně méně známé osobnosti, jejichž výzkum si zaslouží naši pozornost. Podrobnější informace viz např. https://www.sciencecafe.cz/.

V Jihlavě je hlavním organizátorem Science Café naše muzeum. Setkání obvykle probíhají v Malovaném sále v budově č. 55, uzpůsobeném pro tento účel jako kavárna. V roli hostů tu už vystoupila řada uznávaných odborníků, včetně veřejně známých osobností jako např. Jiří Grygar nebo Helena Illnerová. V době pandemie covid-19 byla činnost Science Café rozšířena o řadu online aktivit. Roku 2021 je projekt Science Café Jihlava podpořen statutárním městem Jihlava.

Koordinátorem programu akcí jihlavského Science Café je RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D., e-mail: bezdeckova@mvji.cz, tel.: + 420 567 573 894.

Podrobně viz https://www.facebook.com/sciencecafejihlava, https://www.youtube.com, https://www.sciencecafe.cz/jihlava/