Vyhledat na webu

Technické oddělení

Péče o svěřený majetek v Jihlavě i na jeho pobočkách je jednou z hlavních částí náplně práce technického oddělení. Pravidelně kontroluje stav užívaných objektů a zajišťuje jejich drobnou údržbu vlastními silami nebo prostřednictvím dodavatelských firem, včetně běžného úklidu. Na starosti má také muzejní zařízení a vybavení a služební vozidla. V souvislosti s tím kontroluje a aktualizuje povinné revize a pro zaměstnance zprostředkovává potřebná školení. Dozoruje také dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany.

Po technické stránce zajišťuje tvorbu a úpravy expozic i dlouhodobých a krátkodobých výstav. Do jeho pravomoci patří také zajištění jejich výtvarného řešení a vlastní fyzická instalace.

Na technickém oddělení probíhá rovněž konzervace a restaurování sbírkových předmětů z historických sbírek.

Jméno:Jiří Kejval
Pozice:Vedoucí Technického oddělení
Telefon:567 573 886
Jméno:Mgr. Sylva Holendová
Pozice:Konzervátorka
Telefon:567 573 886
Jméno:Martina Doležalová
Pozice:Grafička, aranžérka
Telefon:567 573 885
Jméno:Pavla Lajtkepová, DiS.
Pozice:Grafička, restaurátorka
Telefon:567 573 885
Jméno:Blanka Pituchová
Pozice:Uklízečka
Telefon:567 573 880
Jméno:Blanka Teplá
Pozice:Uklízečka
Telefon:567 573 880
Jméno:Petr Kalášek
Pozice:Údržbář, výstavář
Telefon:567 573 886
Jméno:Ivana Doubková
Pozice:Uklízečka
Telefon:567 573 880