Vyhledat na webu

Památková obnova kostela sv. Ignáce v Jihlavě a jeho zpřístupnění veřejnosti

Program: Program kultura spolufinancovaného z Finančních mechanismů EHP 2014-2021

Řešitel: RNDr. Karel Malý, Ph.D., e-mail: maly@mvji.cz

Role muzea: partner projektu

Partneři projektu: 1) Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava; 2) Pěvecké sdružení Campanula.

Aktivitami muzea v rámci projektu budou:

1) Realizace krátkodobé fotografické výstavy v prostorách kostela v říjnu 2023. Materiál pro výstavu dodá hlavní partner projektu (Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava), muzeum výstavu graficky připraví a nainstaluje.

2) Realizace dlouhodobé výstavy na téma soužití Čechů, Němců a Židů v Jihlavě v prostorách kostela. Výstava bude tvořena dvojrozměrnými materiály (zejm. fotografie a doplňující texty). Muzeum zajistí podklady, výstavu graficky připraví a nainstaluje. Výstava by měla být zahájena na podzim 2023.

3) Realizace popisek a zajištění podkladů pro mobilní aplikaci k nejvýznamnějším výtvarným dílům v interiéru kostela sv. Ignáce (podzim 2023).

Cíl projektu: Péče o kulturní dědictví a jeho prezentace.

Typ projektu: neinvestiční

Plánovaný termín projektu: 1. 4. 2021 – 31. 12. 2023