Vyhledat na webu

Vydávané publikace

Muzeum Vysočiny Jihlava má ve své zřizovací listině zakotveno, že vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace v souladu s právními předpisy. V současné době muzeum průběžně vydává tři řady odborných periodik (jedno z nich i v on line verzi) a jedno periodikum populárně naučného charakteru. Do produkce muzea je třeba zahrnout i samostatné monografie, katalogy výstav, informační publikace a také publikace k propagačním účelům.

-> Museum Factum

-> Acta rerum naturalium

-> Archeologické výzkumy na Vysočině

-> Vlastivědný sborník Vysočiny

-> Knižní publikace