Vyhledat na webu

Muzejní akademie

Muzejní akademie představuje unikátní prostor pro neformální, avšak systematické vzdělávání a další osobnostní rozvoj. Projekt má svými obrysy navodit intelektuálně atraktivní prostředí vysokoškolských přednášek, cvičení a akademických diskusí. Účastnici se zapisují do tematicky orientovaných kurzů vedených odborníky v podobě odborných zaměstnanců muzea, příp. smluvních lektorů. Každý kurz přitom je složen na sebe navazujících tematických přednášek nebo cvičení. Obsah kurzů přitom vedle tematického vzdělávání více či méně cílí i na posilování širšího kulturního povědomí účastníků kurzu o městě Jihlavě a o jihlavském regionu.

Kurzovné je 100 Kč/osobu bez ohledu na množství zapsaných kurzů (tj. přihlásit se lze na jeden až šest kurzů).


Archiv

Podzim 2022 / Jaro 2023 / Podzim 2023

JARO 2024

Koordinace projektu:

Renata Kremláčková, e-mail: kremlackova@mvji.cz


Přihláška:

On-line přihláška

Listinnou přihlášku je možné vyzvednou a odevzdat na pokladně Muzea Vysočiny Jihlava (Masarykovo nám. 57/58, Jilhava) v rámci otevírací doby muzea.


Aktuální kurzy:

 • Historie umění: Základy křesťanské ikonografie (PhDr. Kateřina Rozinková)
 • Příroda Českomoravské vrchoviny IV (Pavel Bezděčka)
 • Historie (Mgr. Jan Stoklasa, Bc. Miloslav Tůma)
 • Astronomie (Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Petr Janovský)
 • Grafické práce (Akad. mal. Martin Kos)
 • Vybrané kapitoly z literatury (Mgr. Klára Dobrylovská)


Všechna setkání probíhají v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava (Masarykovo nám. 1224/55, Jihlava) začínají v 17:00 hod., pokud není s lektorem explicitně domluveno jinak.

Historie umění: Základy křesťanské ikonografie

PhDr. Kateřina Rozinková

Kurz základy křesťanské ikonografie nás společně zavede do fascinujícího světa atributů, symboliky a zajímavých příběhů, které ovlivnily vývoj myšlení západního světa a jeho pohledu na umění. Zaměříme se na nejvýznamnější biblické postavy a příběhy, stejně jako na legendy o světcích a světicích podstatných zejména pro území našich zemí. Přednášky budou samozřejmě doplněny ukázkami různorodých uměleckých děl, kde budou právě probíraná témata zobrazena. Cílem kurzu je, aby jeho účastníci při svých cestách po muzeích, galeriích a památky evropského umění měli možnost sami rychle interpretovat zobrazené výjevy a získali tak praktické schopnosti a dovednosti vylepšující jejich zážitek z cest za kulturou.

 • Úterý 6. 2. 2024: Úvod do problematiky, starozákonní ikonografie
 • Úterý 20. 2. 2024: Novozákonní ikonografie (včetně ikonografie apoštolů a evangelistů)
 • Úterý 19. 3. 2024: Zobrazení postavy a příběhů Ježíše Krista
 • Úterý 9. 4. 2024: Zobrazení postavy a příběhu Panny Marie
 • Úterý 30. 4. 2024: Výběr z legend o významných světcích a světicích v celoevropském kontextu
 • Úterý 21. 5. 2024: Výběr z legend o významných světcích a světicích v českém kontextu

PhDr. Kateřina Rozinková je absolventkou oborů dějiny umění a historie (moderní hospodářské a sociální dějiny) na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během svého profesního života se vždy pohybovala v prostředí správy památkových objektů, například na Státním hradě a zámku v Bečově nad Teplou a od roku 2015 je jejím působištěm hrad Roštejn. Při práci na památkových objektech se vždy snaží souběžně věnovat i vzdělávání a popularizační činnosti, stejně jako vědecko-výzkumným úkolům souvisejícím s mobiliárními fondy, sbírkovými předměty a uměleckou výzdobou historických sídel.

Příroda Českomoravské vrchoviny IV

Pavel Bezděčka

Kurz bude zaměřen na poznávání přírodních hodnot Českomoravské vrchoviny. Bude se jednat o cyklus přednášek a besed věnovaných významným přírodním lokalitám Českomoravské vrchoviny, nejdůležitějším skupinám rostlin a živočichů a také principům státní ochrany přírody. V rámci kurzu se účastníci seznámí se základními metodami práce přírodovědců nejrůznějších oborů i s prací muzejních zoologů a botaniků. Těšit se můžete na celkem čtyři setkání.

 • Středa 14. 2. 2024
 • Středa 13. 3. 2024
 • Středa 10. 4. 2024
 • Středa 15. 5. 2024

Pavel Bezděčka se přírodě věnuje již od velmi mladého věku a jeho vášeň a koníček se pro něj staly také zaměstnáním. Jeho specializací byli v minulosti brouci, v současné době se již několik let věnuje mravencům. Nenechte se ale zmýlit jeho zaměřením, o přírodě Českomoravské vrchoviny má opravdu velký přehled. S působením na akademii třetího věku má již zkušenost, několik let působil jako lektor v Uherském Hradišti.

Historie II

Mgr. Jan Stoklasa, Bc. Miloslav Tůma

Kurz historie se skládá ze dvou témat, resp. tří přednášek:

První seminář: Připomínka 70. výročí „měnové“ reformy 1953 (M. Tůma): Průběh – oficiální propaganda – důsledky – stopy v pramenech.

Druhý a třetí seminář: „PECHVOGEL“ na českém trůnu – František Josef I. / Pátráme po naší historii (J. Stoklasa): Byl nejdéle vládnoucí Habsburk na českém trůnu skutečně pověstným smolařem? Jakým byl panovníkem, otcem a manželem a úpěli Češi pod jeho vládou?  Semináře budu také doplněny ukázkami dalších zajímavých historických pramenů, které můžeme využít při pátrání po naší minulosti.

 • Čtvrtek 4. 4. 2024
 • Čtvrtek 2. 5. 2024
 • Čtvrtek 23. 5. 2024

Mgr. Jan Stoklasa vystudoval obor Archivnictví a historie na Filozofické fakultě Univerzity v Hradci Králové a obor Historie na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Před nástupem do Muzea Vysočiny Jihlava pracoval ve Státním okresním archivu Jihlava. Věnuje se tématům moderní historie – především oblasti sociálních, náboženských a hospodářských dějin.

Bc. Miloslav Tůma vystudoval Archivnictví a historii na Filozofické fakultě Univerzity v Hradci Králové a v současnosti pracuje v Moravském zemském archivu v Brně – Státním okresním archivu Jihlava. Věnuje se především popularizaci pramenů v historických souvislostech.

Astronomie

Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Petr Janovský

Astronomický kurz v tentokráte poskytne vhled do problematiky trochu netradičním způsobem. Hlavní pozornost bude věnována vesmíru velkých měřítek. Účastníci se seznámí s některými kosmologickými teoriemi, s problémy černých děr nebo třeba gravitačních vln.

 • Středa 21. 2. 2024
 • Středa 20. 3. 2024
 • Středa 24. 4. 2024
 • Středa 22. 5. 2024

Ing. Petr Dvořák, Ph.D. je vědecký pracovník a vysokoškolský pedagog působící ve Středoevropském technologickém institutu CEITEC a na FSI Vysokého učení technického v Brně. Vedle výzkumu v oblasti nanotechnologií se věnuje popularizaci přírodních věd, zejména pak astronomie a astrofyziky. Petr Dvořák je členem Jihlavské astronomické společnosti a České astronomické společnosti.

Ing. Petr Janovský je místopředsedou Jihlavské astronomické společnosti a Pobočky Vysočina České astronomické společnosti. Dlouhodobě se věnuje popularizaci astronomie a také astrofotografii a odborným astronomickým pozorováním. Specializuje se také na obory kosmonautiky a techniky.

Grafické práce

Akad. mal. Martin Kos

Ve třech lekcích se posluchači seznámí se základními uměleckými grafickými technikami. Jedná se o tisk z výšky, z hloubky, z plochy a jejich varianty. Představena bude historie a technologie tisku. a jednotlivých grafických listech si posluchači prohlédnou a ujasní jednotlivé techniky.  

 • Úterý 12. 3. 2024
 • Úterý 16. 4. 2024
 • Úterý 14. 5. 2024

Akad. mal. Martin Kos je vedoucím Společensko-vědného oddělení Muzea Vysočiny Jihlava. Po absolvování Střední umělecké školy Václava Hollara vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Dříve působil v Oblastní galerii v Jihlavě a také učil výtvarné předměty na několika jihlavských školách.

Vybrané kapitoly z literatury

Mgr. Klára Dobrylovská

Tento kurz se zaměří na dvě odlišná literární témata, a to literaturu českou a  postkoloniální - tzn. díla z oblastí jako jsou například Afrika, Austrálie nebo Latinská Amerika. Prostřednictvím přednášek budou tak účastníci mít možnost srovnat knižní tvorbu, která je nám pravděpodobně nejbližší, s literaturou, která pro nás na první pohled působí exoticky a vzdáleně.

 • Středa 6. 3. 2024
 • Středa 17. 4. 2024
 • Středa 29. 5. 2024

Mgr. Klára Dobrylovská vystudovala obor Anglický jazyk a literatura na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době se věnuje soukromé výuce anglického jazyka pro dospělé.