Vyhledat na webu

Archeologické výzkumy na Vysočině

Sborník je nejmladší z rodiny odborných periodik vydávaných Muzeem Vysočiny Jihlava. Je zaměřen na prezentaci výsledků výzkumů v oblasti archeologie v regionu Kraje Vysočina, resp. v oblasti vymezené Českomoravskou vrchovinou. Sborník vyšel poprvé v roce 2007. Na jeho vydávání spolupracuje muzeum s dalšími institucemi, které se věnují archeologickým výzkumům a zpracování archeologických nálezů a sbírek – Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, Archaia Brno, pracoviště Jihlava, Pueblo – archeologická společnost a SE.S.TA – Muzeum nové generace, Zámek Žďár nad Sázavou.

ISSN 1805-9074


Redakce


Šéfredaktor: Mgr. Aleš Hoch, Ph.D.
Výkonný redaktor: Mgr. Ludmila Moržolová


Redakční rada


Mgr. Jaroslav Bartík, Mgr. Pavel Hejhal, Ph.D., Mgr. Pavel Hušták, Mgr. Aleš Knápek, Mgr. Pavel Macků, Mgr. Petr Neruda, Ph.D., Mgr. Ctibor Ostrý, Mgr. Jakub Těsnohlídek, Mgr. David Zimola


Vydavatel a distributor


Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava, tel.: 567 573 899
e-mail: hoch@muzeum.ji.cz, morzolova@muzeum.ji.cz

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči
Hradecká 6, 588 56 Telč

Archaia Brno, zapsaný spolek, pracoviště Jihlava
Židovská 26, 586 01 Jihlava

Pueblo – archeologická společnost, obecně prospěšná společnost
Podjavorinské 1601, 149 00 Praha 11 – Chodov

SE.S.TA, zapsaný spolek – Muzeum nové generace, Zámek Žďár nad Sázavou
Zámek 8/8, 591 02 Žďár nad Sázavou