Vyhledat na webu

Ocenění


Stavba Vysočiny - čestné uznání pro muzejní fasády

V kategorii: Rekonstrukce historických budov obdržela Obnova fasád domů č. 1317/57 a 1318/58 Muzea Vysočiny Jihlava Čestné uznání za příkladnou renovaci průčelí dvou měšťanských domů do vzhledu poloviny 19. století.

-> Stavba Vysočiny

Zlatá jeřabina

V anketě Zlatá jeřabina jsme obdrželi zvláštní poděkování náměstka hejtmana Romana Fabeše za významný přínos v oblasti hmotného kulturního dědictví za rok 2023 za projekt obnovy fasád Muzea Vysočiny Jihlava. Děkujeme!


-> Zlatá jeřabina

Skutek roku 2023

V minulém školním roce jsme ve spolupráci se Základní školou Jihlava, Sefertova 5 realizovali společný projekt, při kterém žáci školy připravili unikátní autorskou hru 50 odstínů Českomoravské vrchoviny. Tento projekt byl finančně podpořen statutárním městem Jihlava. S žákovskou deskovkou jsme získali ocenění Skutek roku 2023 Kraje Vysočina v kategorii poradenství, osvěta a vzdělávání. Ocenění si velice vážíme. Hlavní dík ovšem patří Mgr. Soně Daňkové a všem účastníkům projektu. Za MVJ ocenění převzal projektový manažer Miloš Podařil a ZŠ Seifertova reprezentovala učitelka a hlavní autorka projektu Soňa Daňková.Film Kláry Bezděčkové oceněn v rámci MUSAIONfilmu                      

6. – 8. června 2023 proběhl jubilejní 25. ročník přehlídky muzejních filmů MUSAIONfilm. Tuto přehlídku pořádá od roku 1998 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.

Do letošního ročníku se přihlásila také vedoucí přírodovědného oddělení, entomoložka RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D., se svým filmem Melánie: Příběh královny. Film byl porotou oceněn Čestným uznáním za atraktivní ztvárnění entomologického námětu ve filmu.

Film vznikl v rámci workshopu My Street Films 2022 pod lektorským vedením Zuzi Piussi a Adama Oľhy. Hlavní motivací ke zpracování právě entomologického tématu bylo přiblížit lidem ty nejmenší tvory jako rovnocenné obyvatele přírody. Ukázat divákům, že to jsou zvířata jako kterákoli jiná, třeba šelmy nebo koně, která prožívají svá životní dramata a zaslouží si pozornost.


-> Film Kláry Bezděčkové oceněn v rámci MUSAIONfilmu


Další mamut pro Aleše Hocha

15. května 2023 proběhlo v pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea slavnostní vyhlášení 4. ročníku Ceny Karla Absolona za popularizaci archeologie – Zlatý mamut. Cenu udělují tři významné archeologické instituce: Archeologický ústav Akademie věd Brno, Moravské zemské muzeum a Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, a to ve čtyřech různých kategoriích.
V muzejní kategorii se vzhledem k celkové konkurenci umístil na vynikajícím 3. místě společný projekt Muzea Vysočiny Jihlava, Městského kulturního střediska Třebíč a města Třebíč nazvaný příznačně: Zmizelá Třebíč. Autory projektu jsou Aleš Hoch a Martin Košťál. Jedná se o prezentaci rozsáhlého záchranného archeologického výzkumu Karlova náměstí ve formě interaktivní expozice, knihy a doprovodných přednášek.

-> Tisková zpráva

Astronomický kurz Akademie třetího věku byl oceněn v rámci ankety Kulturní počin roku 2022


Kulturní počin roku 2022 – Anketu vyhlašuje Statutární město Jihlava. Akce nominuje veřejnost, hlasování probíhá na internetu a svůj hlas přiděluje i odborná porota (kulturní komise).

 27. dubna 2023 byl kurz Astronomie Ing. Miloše Podařila vybrán jako jeden ze tří nejlepších jihlavských Inovativních počinů roku 2022. Astronomické přednášky, které probíhaly v rámci muzejní Akademie třetího věku od září do prosince, byly oceněny třetím místem. 

Velmi si vážíme nominace a děkujeme všem, kteří pro náš muzejní počin hlasovali.


-> Astronomický kurz Akademie třetího věku byl oceněn v rámci ankety Kulturní počin roku 2022

Ocenění Pavla Bezděčky

12. února 2023 se uskutečnilo valné shromáždění České společnosti entomologické, jedné z nejvýznamnějších a nejstarších (první stanovy byly schváleny c. k. místodržitelstvím již 20. února 1904) českých vědeckých společností. Pavel Bezděčka byl na toto shromáždění pozván a od České společnosti entomologické mu bylo uděleno ocenění za popularizaci entomologie a osvětovou činnost. 

Hrad Roštejn získal dvě ocenění v soutěži Stavba Vysočiny

Projekt Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic byl financován z rozpočtu EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a realizován byl v letech 2017–2020 s celkovými náklady 69,5 mil. Kč. 

V letech 2018 a 2019 byly postupně otevřeny nové expoziční trasy, které se rychle staly oblíbenými i díky svému modernímu a netradičnímu pojetí. I proto byl v roce 2020 Roštejn vůbec nejnavštěvovanější památkou v Kraji Vysočina. V roce 2021 přichází ocenění i od odborné veřejnosti, a to v soutěži Stavba Vysočiny. Projekt stavební obnovy hradu a tvorby nových expozic zvítězil v kategorii Rekonstrukce staveb.

-> Tisková zpráva

Zlatý mamut pro Aleše Hocha

Cena Zlatý mamut je společným projektem tří významných institucí archeologie v ČR. Partnerství Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v sobě propojuje výzkumné, vzdělávací a sbírkotvorné cíle archeologie, a také akademické, univerzitní a muzejní prostředí.

V našem muzeu se v roce 2019 konala interaktivní výstava s názvem Svět středověkých her a byl k ní vydán i stejnojmenný katalog.

Výstava slavila úspěch, stala se putovní a byla také přihlášena do muzejní kategorie soutěže o Cenu Karla Absolona za popularizaci archeologie – Zlatý mamut. Na slavnostním vyhlášení, které proběhlo 21. září 2020 v prostoru pavilonu Anthropos, byla oceněna 1. místem a získala tedy pomyslného (i opravdového) Zlatého mamuta.

-> Tisková zpráva