Vyhledat na webu

Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geopark Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání

ProgramInterreg, Rakousko – Česká republika

Řešitel: RNDr. Karel Malý, Ph.D., e-mail: maly@mvji.cz

Výstupy projektu: V době udržitelnosti (která je 5 let) a po ní zajištění trvalého prostoru pro potřeby telčské pobočky muzea. Větší část výstavního zařízení pořízená z projektových prostředků bude využita pro další činnost muzea (zejména v Telči pro vytvoření stálé expozice a instalace výstav).

Doplňující informace: Přidaná hodnota přeshraniční spolupráce přispěje k ochraně společného přírodního dědictví rašelinišť a mokřadů. Dojde k lepší motivaci pro ochranu rašelinišť u dětí a dospělých (např. pro klima, rostliny, živočichy) a k vytvoření pracovních možností pro regionální obyvatelstvo, na základě trvale udržitelného cestovního ruchu. Přeshraniční spolupráce přispěje ke snížení periférnosti lokalit, hlavně díky podobnosti území, společných hodnotách a zdůraznění zachovalého přírodního a kulturního prostoru.

Konkrétními výstupy projektu jsou na české straně budování turistických stezek a dalších menších objektů infrastruktury turistického ruchu, zpřístupnění rašelinišť, tvorba informačních produktů (digitálních i tištěných), výzkum v oblasti cestovního ruchu a stavební úpravy objektu pro potřeby muzea. Muzeum pro projekt připraví dlouhodobou výstavu s tématy rašelinišť, mokřadů a Geoparku Vysočina. Výstava bude realizována v objektu, který vlastní město Telč a který bude v rámci projektu adaptován pro potřeby muzea. Jako doprovodné programy k výstavě budou připraveny edukační programy pro žáky a studenty. Muzeum dále zodpovídá za sestavení a činnost odborného týmu, který bude provádět výzkum v uvedených biotopech. Součástí činnosti týmu budou přeshraniční výměny zkušeností s kolegy z Rakouska (muzeum bude pořádat jeden workshop) a prezentace výsledků formou odborných článků.

Typ projektu: investiční

Plánovaný termín projektu: 1. 11. 2019 – 31. 12. 2022

Více informací na odkazu Interreg, evropský fond pro regionální rozvoj.