Vyhledat na webu

Odborné publikace

2022


Bezděčka P. (2022): Vzpomínka na Emanuela Bartoše, významného zoologa a pedagoga. Memory of Emanuel Bartoš, a prominent zoologist and pedagogue. – Acta rerum naturalium, 27: 1-2.

Bezděčka P. (2022): Dvousté výročí narození Emanuela Lokaye staršího. Bicentennial of the birth of Emanuel Lokay Sr. – Acta rerum naturalium, 27: 31.

Bezděčková K., Bezděčka P. (2022): Nález lumka Ogkosoma cremieri (Romand, 1838) (Ichneumonidae: Hybrizontinae) na Českomoravské vrchovině. A finding of Ogkosoma cremieri (Romand, 1838) (Ichneumonidae: Hybrizontinae) in the Bohemian-Moravian Highlands (Czech Republic). – Acta rerum naturalium, 27: 33–34.

Bezděčková K., Bezděčka P. (2022): Další se ukáže, jak doufám: Gregor Johann Mendel očima myrmekologů. In: Katalog k výstavě Brno Art Open, gGeEnn, Mendel is…an Artist. V tisku.

Gonda, R. (2022): Jihlava v období vyostřených národních a třídních rozporů let 1918–1922, Paginae historiae, roč. 30, č. 1, s. 245–307.

Gonda, R. (ed., 2022): Srdce a zvon. Katalog výstavy. Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., Jihlava.

Gonda, R. (2022): Jihlavský zvonařský rod Gleixnerů, in: Srdce a zvon. Katalog výstavy (Gonda, R. ed.), Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., Jihlava, s. 49–103.

Hoch, A. (ed., 2022): Zmizelá Třebíč, výpověď archeologie k dějinám města, Městské kulturní středisko Třebíč, 223 stran.

Kos, Martin; Pospíchalová Sylva (2022): Jihlava včera a dnes II., Nakladatelství Tváře, s. r. o., 91 stran.

Malý K. (2022): Muzeum Vysočiny Jihlava, Minerál, 30, 2022/4, 314–316.

Malý K., Bezděčková K. (2022): Laudatio – Pavel Bezděčka sedmdesátiletý. Acta rerum naturalium, 27: 35–38.

Stoklasa J. (2022, vročení 2021): Klášterní velkostatek premonstrátů v Nové Říši v letech 1918–1938, sborník z konference Hospodárstvo v dejinách regiónu konané v Šal’i 10. 9. 2021, 72–89.

Stoklasa J. (2022, vročení 2021): Seminář k dějinám Židů v Čechách, Archivní časopis 4, 422–424.

Hunger A., Bezděčková K., Bezděčka P. (2022): Das Tannermoor, ein Naturjuwel. – Öko.L, 44/3: 14–19.

Kapusta J., Dolníček Z., Šráček O., Malý K. (2022): Origin of historical Ba-rich slags related to Pb-Ag production from Jihlava Ore District (Czech Republic), Minerals 2022, 12, 985, 29 pp.

Lunga R., Gonda R., Malý K., Vácha P. (2022): Zvony na Vysočině, 1. díl. Okres Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., Jihlava, 224 pp.

Lunga R., Gonda R., Malý K., Vácha P. (2022): Zvony na Vysočině, 2. díl. Okres Žďár nad Sázavou, Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., Jihlava, 323 pp


2021


Bezděčková K., Bezděčka P. (2021): Manica rubida (Latreille, 1802) (Hymenoptera: Formicidae) – druh na Českomoravské vrchovině vzácný. Manica rubida (Latreille, 1802) (Hymenoptera: Formicidae) – a species rare in the Bohemian-Moravian Highlands. – Acta rerum naturalium, 26: 15–18.

Bezděčka P., Bezděčková K. (2021), Amilenus aurantiacus (Simon, 1881), a harvestman (Opiliones) new to the Czech Republic. Amilenus aurantiacus (Simon, 1881) nový sekáč (Opiliones) pro Českou republiku. – Acta rerum naturalium, 26: 13–14.

Bezděčka P., Bezděčková K., Pěnča M., Budnikov N. (2021): First record of invasive harvestman Leiobunum sp. A (Arachnida: Opiliones) in the Czech Republic. První nález invazního sekáče Leiobunum sp. A (Arachnida: Opiliones) v České republice – Acta rerum naturalium, 26: 9–11.

Gonda, R. (2021): Das Handwerk der Kartenmaler in Jihlava (Iglau), in: TALON, No. 30, 2021, Wien, Budapest, s. 163–196.

Hoch, A. (2021): Středověké usňové opasky v archeologických nálezech, Archaeologia historica, roč. 46, č. 2, 467–486.

Hoch, A., Šlézar, P. (2021): Středověká kožedělná produkce z Litovle, Přehled výzkumů 62/2, 109–126.

Malý K., Těsnohlídek J., Duffek P. (2017): Fragmenty zvonů z Pacova a Počátek (okr. Pelhřimov), Archeologické výzkumy na Vysočině 7/2016–2017, 79–87.

Malý K., Havlíček J., Hršelová P. (2021): Pekelská štola u Stříbrných Hor (okr. Havlíčkův Brod) – neznámá lokalita schwertmannitu, Minerál 29, 2021/3, 250–254.

Malý K. (2021): Schwertmannit ze štoly v Přibyslavi, Minerál 29, 2021/3, 255–258.

Dolníček Z., Ulmanová J., Malý K., Havlíček J., Sejkora J. (2021): Minerály kontaminovaných granitových pegmatitů z lomu Pohled u Havlíčkova Brodu (moldanubikum), část II: prvky a sulfidy, Bulletin Mineralogie Petrologie 29, 1, 2022, 90–107.

Hrubý P., Kmošek M., Kočárová R., Košťál M., Malý K., Milo P., Těsnohlídek J., Unger J. (2021): Medieval Mining Centre of Buchberg in the Bohemian-Moravian Highlands.

Metal Production in the Kingdom of Bohemia (13th–14th Centuries), Památky archeologické 62, 2021, 333–384.

Houzar S., Hrazdil V., Hršelová P., Toman J., Buřivalová L., Grossmanová D., Hladišová T., Litochleb J., Malý K., Škrdla P., Šmerda J., Vedra P., Víšková E., Vokáč M. (2021): Historické dolování drahých kovů na Českomoravské vrchovině. Moravské zemské muzeum, 476 pp.

Houzar S., Malý K. (2021): Mramory Českomoravské vrchoviny jako zdroj surovin pro historické stavby; přehled lokalit a metodika výzkumu. Acta rerum naturalium 26, 19–46.

Vampola P., Charvátová E. (2021): Choroše Evropy ve sbírkách Muzea Vysočiny Jihlava. – Vampola Petr, Jihlava, 728 stran.