Vyhledat na webu

SOČ

Kontaminace půd těžkými kovy po historické těžbě a zpracování stříbra

Spolupráce muzea a studentů chotěbořského gymnázia - práce SOČ

Studenti chotěbořského gymnázia Jiří Němec a Natálie Krédlová zpracovali v letech 2023-2024 pod vedením muzejního geologa K. Malého odbornou práci - tzv. studentskou odbornou činnost. Práce je zaměřena na výzkum kontaminace půd těžkými kovy v místech středověké těžby a zpracování polymetalických rud. Studenti odebírali vzorky půd v terénu, připravovali je pro laboratorní zpracování a výsledky vyhodnotili  - jejich práce aktuálně (duben 2024) postoupila do krajského kola soutěže SOČ.

Kontaminace půd ve sledované lokalitě je podle výzkumu opravdu enormní; výsledky budou využity při řešení výzkumného úkolu muzea "Historická důlní díla na Vysočině..." a publikovány v odborném tisku.

-> Kontaminace půd těžkými kovy po historické těžbě a zpracování stříbra (pdf)