Vyhledat na webu

Akademie třetího věku Jihlava / podzimní semestr 2022

Program: Podpora malých kulturních programů (Statutární město Jihlava)

Projektový manažer: Ing. Miloš Podařil, e-mail: podaril@mvji.cz

Akademie třetího věku Jihlava představuje unikátní prostor pro neformální, avšak systematické vzdělávání a další osobnostní rozvoj zejména u seniorů (oficiální věkové omezení pro účast na projektu však neexistuje). Projekt má svými obrysy navodit intelektuálně atraktivní prostředí vysokoškolských přednášek, cvičení a akademických diskusí. Účastnici se zapisují do tematicky orientovaných kurzů vedených odborníky v podobě odborných zaměstnanců muzea, příp. smluvních lektorů. Každý kurz je přitom složen z minimálně čtyř na sebe navazujících tematických přednášek nebo cvičení. Předpokládanými tématy pro řešený podzimní semestr (tj. září – prosinec 2022) jsou: 1) přírodověda, 2) archeologie, 3) dějiny umění, 4) Jihlava 20. století, 5) astronomie. Obsah kurzů přitom vedle tematického vzdělávání více či méně cílí i na posilování širšího kulturního povědomí účastníků kurzu o městě Jihlavě a o jihlavském regionu.
Prostor pro aktivizaci seniorů v oblasti dalšího sebevzdělávání představuje významnou součást udržování intelektuální svěžesti a zpomalování procesu stárnutí. Ambicí projektu je také podpora sociálních kontaktů seniorů. Jako vědecko-výzkumná instituce může Muzeum Vysočiny Jihlava nabídnout účastníkům odlišný pohled a nová témata a podporu zkušených lektorů.

Podrobnosti o projektu jsou k dispozici na samostatné stránce Akademie třetího věku.

Cíl projektu: Realizace pěti kurzů v průběhu podzimního semestru 2022.

Rozpočet: min. 33 000,- Kč

  • v tom dotace Statutárního města Jihlavy: 30 000,- Kč
  • v tom vlastní zdroje: min. 3 000,- Kč

Typ projektu: neinvestiční

Plánovaný termín projektu: 1. 9. 2022 – 31. 12. 2022