Vyhledat na webu

Metodické centrum pro myrmekologii

Metodické centrum pro myrmekologii (MCM) Muzea Vysočiny Jihlava, p. o. bylo zřízeno v roce 2010 v rámci Přírodovědného oddělení MVJ. Jeho hlavní náplní je poskytování všestranného informačního a metodického servisu v oblasti myrmekologie sbírkotvorným institucím, orgánům státní správy a samosprávy, nevládním neziskovým organizacím a podobným subjektům působícím na území České republiky.

MCM poskytuje informační a metodický servis v oblasti:

  • druhová a/nebo územní, ochrana a legislativa zaměřená na čeleď Formicidae,
  • informace týkající se zvláště chráněných a ohrožených druhů mravenců, jejich výskytu a rozšíření v ČR a bioindikačního významu mravenců,
  • vzdělávání a komunikace s veřejností – články, publikace, projekty, přednášky zaměřené na myrmekologický výzkum,
  • péče o myrmekologické sbírky, jejich ochrana a odborné zpracování,
  • myrmekologický výzkum a jeho prezentace v České republice i v zahraničí.

Kontakty

Metodické centrum pro myrmekologii, přírodovědné oddělení Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 1224/55, 586 01 Jihlava.

E-mail: mcm@mvji.cz

Tel.: +420 567 573 894

RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D. (e-mail: bezdeckova@mvji.cz)

Pavel Bezděčka (e-mail: bezdecka@mvji.cz)