Vyhledat na webu

Knihovní fond

Knihovní fond je po tematické a obsahové stránce velmi pestrý a zahrnuje rozsáhlou knižní produkci naši i zahraniční z posledních dvou století. S ohledem na množství svazků byla knihovna systematizována na základě formátů jednotlivých publikací pro úspornější skladování. Knihy jsou řazeny do několika skupin podle formátu – A-G, samostatně jsou řazeny elektronické publikace a periodika.

Knihovní fondy muzejní knihovny nyní čítají více než 37 750 svazků knih, odborných periodik, regionální literatury, sborníků a přehledových děl, které jsou cenným doplněním fondů Městské knihovny Jihlava a specializované knihovny Moravského zemského archivu – Státního okresního archivu Jihlava. Jsou určeny především odborné a badatelské veřejnosti a rovněž studentům všech stupňů škol. Akvizice domácí produkce probíhá především formou nákupů, výměnou a také na základě dohod o reprodukci, příp. v rámci spolupráce na přípravě publikace – licenční smlouvy. Periodický tisk získáváme jak pomocí předplatného, tak na základě spolupráce a následné výměny, stejným způsobem získáváme také odborná periodika. Knihovna v současné době odebírá 110 titulů českých odborných periodik, 18 titulů zahraničních odborných periodik a 15 titulů regionálních zpravodajů a denního tisku