Vyhledat na webu

Českomoravská vrchovina hravě do škol

Program: Projekty v oblasti výuky a vzdělávání (Statutární město Jihlava)

Projektový manažer: Ing. Miloš Podařil, e-mail: podaril@muzeum.ji.cz

Partner projektu: Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspěvková organizace

Projekt předpokládá realizaci žákovských workshopů, při kterých žáci spolupracující základní školy z Jihlavy pod vedením zkušeného lektora a za využití muzejního know-how sami vytvoří unikátní autorskou vzdělávací deskovou hru obsahově věnovanou přírodnímu dědictví Českomoravské vrchoviny. Přímým výstupem projektu je realizace žákovských workshopů jako takových coby originálního nástroje vzdělávání. Sekundárním výstupem projektu je pak produkt vzdělávací deskové hry jako takové, která bude dále sloužit coby vzdělávací nástroj v rámci výuky zapojených základních škol a také bude zapojena do edukačních programů Muzea Vysočiny Jihlava.

Cíl projektu: Všestranný rozvoj klíčových kompetencí a souvisejících vzdělávacích oblastí (zejména Člověk a jeho svět a Člověk a příroda) dle RVP žáků zapojených do projektu při tvorbě a následném užívání deskové hry.

Rozpočet: 60 000,- Kč

  • v tom dotace Statutárního města Jihlavy: 50 000,- Kč
  • v tom vlastní zdroje: 10 000,- Kč

Typ projektu: neinvestiční

Plánovaný termín projektu: 3. 10. 2022 – 31. 6. 2023