Vyhledat na webu

Ekonomické oddělení

Oddělení zajišťuje veškerou ekonomickou a finanční agendu, sleduje hospodaření v hlavní i doplňkové činnosti, a to jak za celou organizaci, tak za jednotlivé pobočky. V rámci své činnosti zabezpečuje hospodaření s finančními prostředky muzea, spravuje bankovní účet i hotovostní prostředky v pokladně. Zabezpečuje a organizačně zajišťuje zásobování a sjednává služby spojené s provozem muzea. Kromě tvorby rozpočtu vede činnost muzea v oblasti účetnictví, výkaznictví, statistiky, práce a mezd.

Zatímco ve větších organizacích je personální a mzdové oddělení v organizační struktuře oddělené, v Muzeu Vysočiny Jihlava je toto vše součástí činnosti jednoho ekonomického útvaru. Mezi další vykonávané povinnosti patří příjem a roztřídění poštovních zásilek a dokumentů, archivace, příprava pro skartaci a vlastní skartace dokumentů. Ekonomické oddělení rovněž vytváří a aktualizuje vnitřní předpisy a směrnice pro muzeum v návaznosti na novely zákonů.

Jméno:Jana Kosová
Pozice:Vedoucí Ekonomického oddělení, ekonomka
Telefon:567 573 889
Jméno:Anna Trnková
Pozice:Účetní
Jméno:Luboš Vondrák
Pozice:Účetní
Telefon:567 573 888
Jméno:Radomíra Dohnalová
Pozice:Účetní