Vyhledat na webu

Mykologická poradna

V 60. a 70. letech 20. století v Jihlavě fungoval Mykologický kroužek, který měl u veřejnosti velkou popularitu, a ukončení jeho činnosti milovníci hub nesli těžko.

Na něj později v roce 2010 navázal nově založený Mykologický klub Jihlava a ještě v témže roce byla dohodnuta spolupráce s Muzeem Vysočiny Jihlava. Předmětem této spolupráce je především každoroční uspořádání výstavy hub, pořádání přednášek pro veřejnost i spolupráce při fungování houbařské poradny. Svoji činnost Mykologický klub rozšířil i o pořádání houbařských vycházek s odborným výkladem přímo v terénu.

Pro svoje členy pořádá předseda MK ing. Jiří Burel tzv. „mykoškolu“, kde jsou dál odborně vzděláváni. V současné době má klub již 42 členů a zve mezi sebe nové zájemce.

 V rámci spolupráce probíhá pravidelně dvakrát do roka vždy v pondělí od 16:00 v expoziční budově muzea Mykologická poradna: jarní v měsících květen – červen a podzimní v měsících září – říjen.

S mykologickými dotazy se obracejte na Evu Charvátovou, e-mail: charvatova@mvji.cz, tel.: +420 567 573 893