Vyhledat na webu

Propagačně-programové oddělení

Propagačně-programové oddělení je nejnověji ustavené oddělení Muzea Vysočiny Jihlava. I když se přímo nevěnuje muzejním sbírkám, je činnost tohoto oddělení neoddělitelně spjata s celým chodem muzea.

Hlavním posláním této sekce je sestavování ročního plánu výstav, přednášek, doprovodných a dalších kulturních akcí muzea a organizační zajištění jejich pořádání. Toto oddělení se podílí i na přípravě a realizaci výstav, ať už jsou to autorské výstavy v působivých prostorách Kavárny Muzeum nebo výstavy v muzejních budovách.

Propagačně-programové oddělení dále provádí redakční zpracování tiskovin a elektronických informačních materiálů vydávaných muzeem – připravuje informační čtvrtletník Museum Factum, redakčně se podílí na sbornících archeologického a společensko-vědného oddělení a posléze zajišťuje jejich výrobu a distribuci.

Zajišťuje dále dokumentaci činnosti a akcí muzea a jejich následnou archivaci – vede muzejní archiv. Provádí průběžnou aktualizaci webových stránek muzea a udržuje obecnou komunikaci muzea s veřejností. Připravuje, koordinuje a prakticky provádí komplexní propagaci činnosti a akcí muzea. 

V kompetenci Propagačně-programového oddělení je rovněž chod vestibulu muzea s pokladnou a vstupem pro návštěvníky a zajišťování návštěvnického servisu (dozor v expozicích, průvodcovské služby). Nedílnou součástí náplně oddělení je i lektorská činnost. Tradiční a léty osvědčená nabídka cyklu přednášek pro základní školy s názvem Muzeum škole je rozšířena o interaktivní programy z oblasti archeologie, přírodních a humanitních věd.


Odborná pracoviště v rámci oddělení:

-> Knihovna

-> Centrální digitalizační pracoviště


Vydávané časopisy:

-> Museum factum


Jméno:Mgr. Ludmila Moržolová
Pozice:Zástupkyně ředitele, vedoucí Propagačně-programového odd., redaktorka, správa muzejní knihovny
Telefon:567 573 899
Jméno:Dana Oberreiterová
Pozice:Správce webu, komunikace s veřejností, muzejní knihovna
Telefon:567 573 899
Jméno:Ing. Alexandra Štěrbová
Pozice:Edukátorka v kultuře
Telefon:567 573 896
Jméno:Ing. Miloš Podařil
Pozice:Projektový manažer, PR, edukátor v kultuře
Jméno:Monika Horáková
Pozice:Pokladní
Telefon:567 573 880
Jméno:Jara Zimolová
Pozice:Pokladní
Telefon:567 573 880
Jméno:Olga Chudobová
Pozice:Průvodkyně
Telefon:567 573 880
Jméno:Jiří Kalina
Pozice:Průvodce
Telefon:567 573 880
Jméno:Renata Kremláčková, Dis.
Pozice:Edukátorka v kultuře - rodičovská dovolená
Jméno:Alena Punčochářová
Pozice:Pokladní
Telefon:567 573 880