Vyhledat na webu

Historická důlní díla na Vysočině jako doklady historického vývoje a objekty kulturního dědictví

Program: NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 (Ministerstvo Kultury ČR)

Řešitel: RNDr. Karel Malý, Ph.D., e-mail: maly@mvji.cz

Administrátor: Ing. Miloš Podařil, e-mail: podaril@mvji.cz

Partneři projektu: Vysoká škola polytechnická JihlavaÚstav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Praha

Popis projektu: Objektem výzkumného projektu jsou vybraná historická důlní díla na Vysočině včetně na ně v minulosti funkčně navazujících technologických zařízení. Důlní díla i na ně vázané technologické zázemí jsou chápány jako významné doklady vývoje krajiny, doklad kulturní identity, jejího vývoje v čase a důležitá forma historického kulturního dědictví.

Historická důlní díla budou posuzována důsledně multioborovým přístupem (z pohledu ložiskově-geologického, mineralogického, historického, archeologického aj.). Aplikačním výstupem projektu bude vytvoření postupů pro využití důlních děl jako informačních zdrojů o vývoji přírody i společnosti, nastavení nástrojů pro památkovou ochranu historických důlních děl a řešení problematiky využití důlních děl jako objektů prezentace kulturní identity a kulturního dědictví v geoturistice.

Cíl projektu: Dokumentace a výzkum montánních objektů na Vysočině.

Předpokládané výstupy projektu: Specializovaná mapa, výstava s kritickým katalogem, odborná kniha, dvě certifikované metodiky, dva workshopy a odborné články.

Rozpočet projektu (2023-2027):

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace: 9 185 000,- Kč
Vysoká škola polytechnická Jihlava: 2 200 000,- Kč
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.: 5 100 000,- Kč
Celkem: 16 485 000,- Kč

Projekt je ze 100 % financován dotačním titulem.

Typ projektu: neinvestiční

Plánovaný termín projektu: 1. 3. 2023 – 31. 12. 2027