Vyhledat na webu

Věda a výzkum

Muzeum dlouhodobě a v posledních letech už zcela přirozeně vyvíjí činnost i v oblasti vědy a výzkumu. Dokladem toho jsou řešené výzkumné úkoly a zejména jejich výstupy: články v odborných časopisech, knihách, vystoupení na seminářích a konferencích i vlastní vydavatelská odborná činnost instituce. Muzejníci už publikují i v nejprestižnějších časopisech – časopisech s tzv. impact factorem. Že jsou naše odborné výstupy plně srovnatelné v české i mezinárodní konkurenci, dokazuje mimo jiné fakt, že muzeum je opakovaně oslovováno institucemi, jako jsou Akademie věd nebo vysoké školy s výzvou ke spolupráci na výzkumných projektech. Značná část výzkumné práce byla a stále je v muzeu financována s pomocí grantů – zaměstnanci muzea byly v minulosti v získávání výzkumných grantů mimořádně úspěšní. Muzeum tak opakovaně řešilo projekty financované Grantovou agenturou ČR, Ministerstvem kultury, Ministerstvem životního prostředí a Krajem Vysočina.

Každá instituce v ČR, která splní náležité podmínky, může požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o zařazení na tzv. Seznam výzkumných organizací. Pokud je zápis skutečně proveden, znamená to jednak formální potvrzení, že v dané instituci jsou splněny administrativní a legislativní podmínky pro realizaci vědy a výzkumu. Znamená to ale také potvrzení, že v dané instituci je vědecko-výzkumná činnost skutečně prováděna. Z praktického hlediska pak zařazení na Seznam znamená zejména značnou administrativní úlevu vždy, když daná instituce usiluje o získání státní podpory formou grantů pro jí vyvíjenou výzkumnou činnost.

Jihlavské muzeum bylo na Seznam výzkumných organizací zapsáno v květnu 2019. Zařadili jsme se tak do společnosti prestižních výzkumných institucí jako jsou vysoké školy, ústavy Akademie věd i největší muzea v ČR (Národní muzeum, Národní technické muzeum apod.). Jihlavské muzeum je dnes jedinou institucí zřizovanou Krajem Vysočina, která je na tomto seznamu zapsána; zároveň jsme jednou ze čtyř výzkumných institucí, které v Kraji Vysočina působí.

Zapsání na Seznam je do značné míry formálním administrativním aktem. Znamená však také uznání a konstatování faktu, že v muzeu je vědecko-výzkumná činnost skutečně prováděna, je prováděna podle platných zákonných norem a je prováděna tak kvalitně a v takovém rozsahu, že muzeum může usilovat o podporu státu při její realizaci.

-> Pořádané konference a semináře

-> Účasti na konferencích

-> Odborné publikace