Vyhledat na webu

Společensko-vědné oddělení

Společensko-vědné oddělení zkoumá a zpracovává hmotné i nehmotné historické dědictví regionu. Zajišťuje odbornou dokumentaci a evidenci sbírkového historického fondu, vede sbírkové evidence v příslušných přírůstkových a inventárních knihách. Vede agendu zápůjček, výpůjček a přechodných přemístění. Realizuje plánované periodické i mimořádné inventarizace fondu, doplňuje historické sbírky muzea.

Je ústředním pracovištěm organizace pro úkoly související s centrální evidencí sbírek na MK ČR.

Zodpovídá za stav historických sbírek uložených v depozitářích a expozicích, za jejich ochranu před poškozením a za zajištění odpovídajících podmínek pro jejich uložení. Zajišťuje výběr a přípravu sbírkových předmětů k restaurátorskému ošetření. Umožňuje zpřístupnění sbírkových fondů pro studijní a vědecké účely, podílí se z odborného a dokumentačního hlediska na realizaci expozic a krátkodobých výstav.

Koordinuje práce se sbírkami na pobočkách v Třešti, Telči a hradu Roštejně.


Spravované podsbírky:

-> Historická podsbírka

-> Historická podsbírka v Telči 

-> Historická podsbírka v Třešti

-> Podsbírka hradu Roštejn

-> Numizmatická podsbírka

-> Podsbírka Iglaviensia

-> Astronomická podsbírka


Vydávané časopisy:

-> Vlastivědný sborník Vysočiny


Jméno:akad. mal. Martin Kos
Pozice:Vedoucí Společensko-vědného oddělení, historik umění
Telefon:567 573 895
Jméno:PhDr. Radim Gonda, Ph.D.
Pozice:Historik starších dějin
Telefon:567 573 897
Jméno:Mgr. Jan Stoklasa
Pozice:Historik
Telefon:567 573 884
Jméno:Ingrid Kotenová
Pozice:Správkyně sbírek
Telefon:567 573 884
Jméno:Sylva Pospíchalová
Pozice:Dokumentátorka
Telefon:567 573 884