Vyhledat na webu

Historická podsbírka / pobočka Telč

kurátor: Helena Grycová Benešová, e-mail: grycova@mvji.cz

  • Sbírka: Sbírka Muzea Vysočiny – pobočka Telč
  • Území: Čechy, Morava
  • Období: 19. a 20. stoletíodkazy, dary, převody, nákupy, vlastní sběr
  • Předměty keramika, sklo, textil, papír, řemesla, etnografie
  • Obor: 10 – Historická

V současné době se fond muzejních sbírek skládá z archeologických předmětů, které dokumentují nejstarší osídlení krajiny, artefakty z doby gotiky, kdy nejvzácnějším z této doby je deskový obraz Madony s dítětem. Ve sbírkách jsou zastoupeny předměty z jezuitské koleje – lékárenské skříně a nádoby na léčiva. Lidové prostředí dokumentuje lidový nábytek, soubor lidové keramiky, obrázků malovaných na skle, lidové výšivky a horácký kroj. Měšťanské prostředí je zastoupené souborem nábytku z 19. století a dodnes funkčním Polyphonem s kovovými deskami.

Zvláštní část sbírek tvoří africká etnografická kolekce, kterou muzeum věnoval sochař František Vladimír Foit současně s vlastními díly. Afriku navštívil v roce 1931 a potom ještě jednou v roce 1947. Z obou cest do muzea zasílal svoje etnografické sběry a svá díla.

Nedílnou součástí muzejních sbírek je pohyblivý betlém manželů Vostrých, který je vyrobený z převážné části z kašírovaného papíru, což z něj dělá unikát.