Vyhledat na webu

Acta rerum naturalium

Časopis Acta rerum naturalium (ARN) je odborné recenzované periodikum, zveřejňující původní vědecké práce z oblasti přírodních věd, krátké zprávy, recenze a sdělení. Vychází od r. 2005, od roku 2015 jako internetový časopis, který je na konci roku vytištěn v omezeném nákladu. Na vydávání časopisu se podílejí Muzeum Vysočiny Jihlava a Muzeum Vysočiny Třebíč.

Časopis ARN je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice, schválený Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Relevantní články jsou indexovány v databázi Zoological Record.


Redakce


Šéfredaktor: RNDr. Klára Bezděčková, PhD.

Techničtí redaktoři: Eva Charvátová, Mgr. Hana Houzarová

Odborní redaktoři: Pavel Bezděčka (zoologie), Mgr. Jiří Juřička (botanika), RNDr. Karel Malý, PhD. (geologie)


Redakční rada


RNDr. Vladimír Antonín, CSc; Mgr. Martin Brzák, PhD.; Mgr. Jan Cempírek, PhD.; Ing. Luděk Čech; prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc.; RNDr. Stanislav Houzar, PhD.; Mgr. Jana Jelínková; Ing. Pavel Jurajda, PhD.; Mgr. Kamila Juřičková; Ing. Lukáš Křesina; Mgr. Pavlína Peřinková; RNDr. Ivan Růžička; Ing. Jan Šumpich; RNDr. Zdeňka Žáková, CSc.


Vydavatel a distributor


Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace,
Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava, tel.: 567 573 893,
e-mail: charvatova@mvji.cz

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace,
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč, tel.: 568 441 079,
e-mail: h.houzarova@muzeumtr.cz

Časopis Acta rerum naturalium je pokračováním Vlastivědného sborníku Vysočiny (oddělení věd přírodních), který vycházel od roku 1957 až do roku 2003 (č. XVI.), s přestávkou v letech 1972–1986 a zároveň je pokračováním Přírodovědného sborníku Západomoravského muzea v Třebíči, který vycházel do roku 2003 (č. 41) a jehož vydávání bylo ukončeno.


on-line verze časopisu Acta rerum naturalium