Vyhledat na webu

Vize a mise

Muzeum je stálá nezisková instituce ve službách společnosti, která odborně zpracovává, sbírá, konzervuje, interpretuje a vystavuje hmotné i nehmotné dědictví. Muzea jsou otevřená veřejnosti, přístupná a inkluzivní. Podporují a rozvíjejí rozmanitost a udržitelnost, fungují a komunikují eticky, profesionálně a za účasti různých komunit. Nabízejí rozličné podněty pro vzdělávání, potěšení, reflexi a sdílení vědomostí.

Definice muzeí přijatá 24. 8. 2022 na Generální konferenci ICOM Prague 2022

Vize MVJ


V Muzeu Vysočiny Jihlava vědecky zkoumáme historický, kulturní a přírodní vývoj zejména Českomoravské vrchoviny a shromažďujeme a zpracováváme jeho hmotné i nehmotné doklady. Usilujeme tím o vytvoření unikátního a stabilního veřejného prostoru pro posílení zodpovědného vztahu obyvatel k přírodnímu a historickému dědictví. 

Chceme být moderní muzejní institucí nadregionálního významu pracující v evropském kontextu. Chceme, aby Muzeum Vysočiny Jihlava – MVJ bylo při naplňování svého poslání moderní, vstřícné a jedinečné.