Vyhledat na webu

Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví

Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), Ministerstvo kultury České republiky

Řešitel: Mgr. David Zimola, e-mail: zimola@mvji.cz

Projekt v rámci grantu „Národní kulturní identita“ – NAKI II, hlavním řešitelem je Západočeská univerzita v Plzni, spolupracuje Muzeum Vysočiny Jihlava a další instituce: Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU Brno, Moravské zemské muzeum, Archaioa Brno, z. ú., Západočeské muzeum v Plzni a Archeologický ústav AV ČR v Brně. Jedná se o výzkum vrcholně středověké keramiky (13.–15. století) z Plzně, Českých Budějovic, Jihlavy a Brna. Hlavním výstupem bude výstava v MZM v Brně v roce 2021 a řada studií ke středověké keramice v odborných časopisech.