Vyhledat na webu

Vlastivědný sborník Vysočiny

Edice Vlastivědného sborníku Vysočiny byla zahájena v roce 1956. U jeho zrodu stál první poválečný ředitel muzea Arnošt Kába, který jej též zpočátku redigoval. Další svazky společensko-vědné řady vycházely nepravidelně. Vzhledem k politické atmosféře vyšlo do roku 1970 jen pět čísel sborníku a v období normalizace sborník nevycházel vůbec. K jeho obnovení došlo až v roce 1988 a následně se udržovalo jeho vydávání v dvouletých intervalech. Na vydávání spolupracuje muzeum s Moravským zemským archivem – Státním okresním archivem v Jihlavě.

Sborník prezentuje původní práce z oblasti společenských věd vztahující se k regionu Českomoravské vrchoviny. Formálně je členěn na oddíly: články – statě, materiály, sdělení, personálie, recenze a zprávy o literatuře.

ISSN: 0507-1992


Redakce


Šéfredaktor: PhDr. Kateřina Rozinková
Výkonný redaktor: Mgr. Ludmila Moržolová


Redakční rada


Mgr. Petr Dvořák, PhDr. Radim Gonda, Ph.D., Mgr. Jiří Jelínek, akad. mal. Martin Kos, Mgr. Stanislav Mikule, prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., Mgr. Jan Stoklasa, PhDr. Vlastimil Svěrák


Vydavatel a distributor


Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava, tel.: 567 573 899
e-mail: morzolova@mvji.cz