Vyhledat na webu

Vlastivědný sborník Vysočiny

Edice Vlastivědného sborníku Vysočiny byla zahájena v roce 1956. U jeho zrodu stál první poválečný ředitel muzea Arnošt Kába, který jej též zpočátku redigoval. Další svazky společensko-vědné řady vycházely nepravidelně. Vzhledem k politické atmosféře vyšlo do roku 1970 jen pět čísel sborníku a v období normalizace sborník nevycházel vůbec. K jeho obnovení došlo až v roce 1988 a následně se udržovalo jeho vydávání v dvouletých intervalech. Na vydávání spolupracuje muzeum s Moravským zemským archivem – Státním okresním archivem v Jihlavě.

Sborník prezentuje původní práce z oblasti společenských věd vztahující se k regionu Českomoravské vrchoviny. Formálně je členěn na oddíly: studie, materiály, zprávy a sdělení.

ISSN: 0507-1992


Redakce


Šéfredaktor: Mgr. Jan Stoklasa
Výkonný redaktor: Mgr. Ludmila Moržolová


Redakční rada


Mgr. Petr Dvořák, PhDr. Radim Gonda, Ph.D., Mgr. Jiří Jelínek, akad. mal. Martin Kos, Mgr. Stanislav Mikule, PhDr. Kateřina Rozinková, prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., PhDr. Vlastimil Svěrák


Vydavatel a distributor


Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava, tel.: 567 573 899
e-mail: morzolova@mvji.cz


-> Pokyny pro autory


Archiv čísel:

(Nejstarší čísla jsou skenována a postupně je budeme doplňovat. Na pokladně Muzea Vysočiny Jihlava jsou v prodeji sborníky od r. 2010.)

-> Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských. Svazek XXI., 2021

-> Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských. Svazek XX., 2017

-> Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských. Svazek XIX., 2015

-> Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských. Svazek XVIII., 2013

-> Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských. Svazek XVII., 2010

-> Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských. Svazek VII., 1990

-> Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských. Svazek VI., 1988

-> Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských. Svazek V., 1968

-> Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddlíl věd společenských. Svazek IV., 1961

-> Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských. Svazek III., 1959

-> Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských. Svazek II., 1958

-> Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských. Svazek I., 1956