Vyhledat na webu

Historická podsbírka

Správce sbírek: Ingrid Kotenová, e-mail: kotenova@mvji.cz

  • Sbírka: Sbírka Muzea Vysočiny
  • Území: Čechy, Morava
  • Období: 19.a 20. století, předměty byly získávány především dary, vlastním sběrem, nákupem, převodem od organizací a institucí
  • Předměty: MATERIÁLY: dřevo, kovy, papír, textilie, keramika, sklo, cín, porcelán PŘEDMĚTY: šperky, odznaky, užitné a dekorativní předměty pro domácnost, zbraně, technické památky, hudební nástroje, kuřácké potřeby, kultovní předměty, knihy, písemnosti a tisky, fotografie, obrazy, plastiky, řemeslnické nářadí i náčiní, betlémy, lidové výrobky,
  • Obor: 10 – Historická


V historické podsbírce se nachází přibližně 60 000 položek, sbírkových předmětů je to ale mnohem více. Největší množství položek je obsaženo v depozitáři papíru. Zde jsou uloženy archiválie, dokumentární grafika, různé tisky, vzorníky, či kalendáře nebo notový materiál. Významnou částí historické podsbírky jsou fotografie a negativy. Negativů, ať na skleněných deskách či celuloidu, je celkem 5 500. Díky jim víme, jak město a jeho obyvatelé vypadali v minulých stoletích. V tom nám pomáhá také 4 000 historických pohlednic. Hodnotnou součástí sbírky je např. i soubor knih, které byly do muzea převzaty z knihovny v bývalém zámku v Plandrech. Samozřejmě historická podsbírka obsahuje i další okruhy předmětů, např. ze skla, keramiky, cínu, textil, betlémy, umění, nábytek, militaria, nebo předměty z kovů či sádry.